logo Logowanie
 
Słówko: XML

actual

  
Wymowa: AE K CH AH W AH L

Tłumaczenia

faktyczny, rzeczywisty


Grupy znaczeniowe

Przymiotnik actual ma następujące znaczenia:

  1. existent, actual - ( presently existing in fact and not merely potential or possible )
  2. actual - ( being or existing at the present moment )
  3. de facto, factual, actual - ( existing in fact whether with lawful authority or not )
  4. actual - ( taking place in reality )
  5. factual, actual - ( of the nature of fact )
  6. genuine, literal, real, actual - ( being or reflecting the essential or genuine character of something )


Przykłady

actuallyw grunie rzeczy, naprawdę
actuallyw grunie rzeczy, naprawdę
Actually, I don't feel like it.Właściwie nie mam na to ochoty.
Actually, I got onto the recovery journey about 20 years ago when I realized I was an ACoA.Powrót do stanu zdrowia zajął mi z 20 lat od momentu kiedy zdałem sobie sprawę, że mam DDA.
Actually, I'm busy at the moment.Szczerze mówiąc, jestem w tej chwili zajęty.
Actually, I'm not at all surprised.Wcale nie jestem zaskoczony.
Actually, it puts me to shame that I was born in Poland.Rzeczywiście jest mi wstyd, że urodziłem się w polsce.
Do you wanna stay with her on the off-chance that you might feel guilty for something that might happen if you break up, that you might not actually hear about even if it did happen?.
He actually accused me of lying!Ni mniej ni więcej, tylko oskarżył mnie o kłamstwo!
He actually claimed to be related to the president.Twierdził – ni mniej, ni więcej – że jest krewnym prezydenta.
He let it slip that he hadn't actually read the report.Wymknęło mu się, że faktycznie nie przeczytał sprawozdania.
He went to the extent of actually firing her.Posunął się aż do wyrzucenia jej z pracy.
He's actually a very good driver.On tak naprawdę jest bardzo dobrym kierowcą.
I can be a tad bit pushy. Actually, I was all set to go.Właściwie, to byłam gotowa, żeby jechać.
I have been gestating this idea for several years now and I am now coming close to that time to beginning the actual process..
I must admit I am partial to a MILF every now and again, but not my own if ya know what I mean, but I am actually truly baffled as to what happened to me.Muszę przyznać, że od czasu do czasu mam słabość do MILFy nie własnej jeśli wiesz co mam na myśli, ale jestem naprawdę zaskoczony tym co mi się przytrafiło.
I recently introduced myself to my neighbors up the street, and it turns out that there are actually a few milfs that live near me..
No, she's a doctor, actually.Nie, ona jest lekarzem.
She actually thanked me.I nawet mi podziękowała.
So she actually put her pride in her pocket, though it must be admitted her cheeks burned..

Zdjęcia


Grupy

To słówko należy do następujących grup:
callan VIII
BBC part 1


Zmiany w tłumaczeniu

To słówko ma zgłoszony błąd w tłumaczeniu.


Uwaga

Aby można było edytować słówka należy się najpierw zalogować