logo Logowanie
 
Słówko: XML

another

  
Wymowa: AH N AH DH ER

Tłumaczenia

drugi, inny, jeszcze jedna, kolejny, następny

Zobacz również: some other


Grupy znaczeniowe

Przymiotnik another ma następujące znaczenia:

  1. additional, another - ( one more or an added )
  2. different, another - ( distinctly separate from the first )
  3. some other, another - ( any of various alternatives )


Przykłady

“They need another week to finish this.” “Another year more like it.”„Potrzebują dodatkowego tygodnia, żeby to skończyć.” „Chyba raczej dodatkowego roku.”
A woman should only spread her legs for another horny woman!Kobieta powinna tylko rozłożyć swe nogi dla innej napalonej kobiety!
Another part of it is that, as things go, it feels urgent to be specific..
Another promising player lost to the sport.Odszedł jeszcze jeden obiecujący zawodnik.
Another tit-fucked me, spraying my face with his come.Drugi jebał mnie w cyce i spryskal moją twarz spermą.
As is often the way with solutions to environmental problems, however, another aspect to the problem emerged.W przypadku rozwiązań problemów dotyczących środowiska pojawiają się jednak często inne aspekty, co miało miejsce i tym razem.
Be reasonable - I will certainly pay you back, this way or another!Bądź rozsądny - na pewno ci się odpłacę, w taki czy inny sposób!
Can I hand over administrator control to another player?.
Don't give it another thought.Nie myśl już o tym.
Don't give it another thought.Nie przejmuj się.
Don't lie to one another. Women have a very wicked side to them.Nie oklamujmy się nawzajem. Kobiety mają w sobie wiele złośliwości.
For the female homosexual, she forswore her womanhood and sought another goal for her libido..
Hardly a month goes by without another factory closing down.Nie ma miesiąca, żeby kolejna fabryka nie została zamknięta.
Have another sandwich - there's plenty more where that came from..
He clung on to power for another ten years..
He didn't sink to having another binge but he didn't exactly smile a lot at those times either..
He followed up his success with the opening of another five factories.Po tym sukcesie otworzył kolejne pięć fabryk.
He hung on for another five years.Przeżył jeszcze 5 lat.
He left early under the pretext of having another appointment.Wyszedł wcześniej pod pretekstem innego spotkania.
He lingered for another two weeks before dying.Jeszcze przez dwa tygodnie tliło się w nim życie.

Zdjęcia


Grupy

To słówko należy do następujących grup:
powtorka
Tajron5module


Zmiany w tłumaczeniu

To słówko ma zgłoszony błąd w tłumaczeniu.


Uwaga

Aby można było edytować słówka należy się najpierw zalogować