logo Logowanie
 
Słówko: XML

good

  
Wymowa: G UH D

Tłumaczenia

dobry

Zobacz również: goodness


Grupy znaczeniowe

Przymiotnik good ma następujące znaczenia:

 1. beneficial, good - ( promoting or enhancing well-being )
 2. full, good - ( having the normally expected amount )
 3. benevolent, good - ( having or showing or arising from a desire to promote the welfare or happiness of others )
 4. dear, near, good - ( with or in a close or intimate relationship )
 5. good - ( thorough )
 6. good - ( generally admired )
 7. effective, in effect, in force, good - ( exerting force or influence )
 8. well, good - ( resulting favorably )
 9. unspoiled, unspoilt, good - ( not left to spoil )
 10. good - ( not forged )
 11. good - ( having desirable or positive qualities especially those suitable for a thing specified )
 12. good - ( morally admirable )
 13. beneficial, salutary, good - ( tending to promote physical well-being )
 14. sound, good - ( in excellent physical condition )
 15. serious, good - ( appealing to the mind )
 16. good - ( agreeable or pleasing )
 17. right, ripe, good - ( most suitable or right for a particular purpose )
 18. good - ( capable of pleasing )
 19. estimable, honorable, respectable, good - ( deserving of esteem and respect )
 20. just, upright, virtuous, good - ( of moral excellence )
 21. adept, expert, practiced, proficient, skillful, skilful, good - ( having or showing knowledge and skill and aptitude )
 22. dependable, safe, secure, good - ( financially sound )
 23. fine, good - ( superior to the average )
 24. good - ( feeling healthy and free of aches and pains )
Przysłówek good ma następujące znaczenia:
 1. well, good - ( (often used as a combining form) in a good or proper or satisfactory manner or to a high standard (`good' is a nonstandard dialectal variant for `well') )
 2. thoroughly, soundly, good - ( in a complete and thorough manner (`good' is sometimes used informally for `thoroughly') )
Rzeczownik good ma następujące znaczenia:
 1. goodness, good - ( moral excellence or admirableness )
 2. goodness, good - ( that which is good or valuable or useful )
 3. good - ( benefit )


Przykłady

"this camera is really good value for money""ten aparat jest naprawdę wart swojej ceny"
A good DA would have put her away for 10 years.Dobry prokurator okręgowy przymknął by ją na 10 lat.
A good memorable logo will go far toward getting your small business off on sound footing..
A good sly must know how to cover his tracks well.Dobry szpiek musi wiedzieć jak dobrze zacierać za sobą ślady.
A man walks into a bar and asks the bartender, "If I show you a really good trick, will you give me a free drink?" Facet wchodzi do baru i pyta barmana, "Jeśli pokażę ci naprawdę dobrą sztuczkę, postawisz mi drinka?"
A miss is as good as a mile.Porażka jest porażką.
A nod is as good as a wink to a blind man.Aluzję pojąłem, dwa razy nie trzeba mi powtarzać.
A spot of exercise would do you good.Odrobina ćwiczeń fizycznych dobrze by ci zrobiła.
All goods have been marked down by 15%.Wszystkie towary zostały przecenione o 15%.
All goods have been marked up by 5%.Wszystkie towary podrożały o 5%.
All our goods are produced locally.Wszystkie wyroby produkowane są na miejscu.
All told, it was good news for the pharmaceuticals industry..
And all shall come forth; they that have done good, unto the resurrection of life; and they that have done evil, unto the resurrection of damnation.A ci, którzy pełnili dobre czyny, pójdą na zmartwychwstanie życia; ci, którzy pełnili złe czyny - na zmartwychwstanie potępienia.
As cars go, it's probably a good car.Jak na samochody, jest pewnie dobry.
As they came out of the church, the guests had rained rice down upon them for good luck..
At face value it looks like a good idea.Na pierwszy rzut oka wydaje się, że to dobry pomysł.
Bang goes all my good intentions for today, I'm just too tired now..
Be not overcome of evil, but overcome evil with good.Nie dawaj się zwyciężyć złu, lecz zło dobrem zwyciężaj.
Can we ship the goods tomorrow?Czy możemy wysłać towar jutro?
Cape of Good HopePrzylądek Dobrej Nadziei

Zdjęcia


Grupy

To słówko należy do następujących grup:
beginner 7
Appearance
J. ang. dla początk. - 1-5
słówka2
Hania 1
Hania 3


Zmiany w tłumaczeniu

Treść:
Kod: Visual CAPTCHA
Wprowadź powyższy kod: (Wielkość liter nie ma znaczenia.)
Podpis:

Uwaga

Aby można było edytować słówka należy się najpierw zalogować