logo Logowanie
 
Słówko: XML

interesting

  
Wymowa: IH N T R AH S T IH NG

Tłumaczenia

ciekawy, interesujący, oryginalny

Zobacz również: interest


Grupy znaczeniowe

Przymiotnik interesting ma następujące znaczenia:

  1. interesting - ( arousing or holding the attention )
    ciekawy, oryginalny


Przykłady

'Was it interesting?' - 'anything but'"Czy to było ciekawe?" - "wręcz przeciwnie"
An interesting corollary, how many men want to marry up?.
He headed her off onto a more interesting topic of conversation.Naprowadził rozmowę z nią na bardziej interesujące tematy.
How very interesting!Coś podobnego!
I believe that it will be quite interesting, now that I come to think of it.Sądze, że to będzie całkiem ciekawe gdy się tak zastanowię.
I find it interesting that a university now having to come to grips with having lost half it's endowment is trying to save money by reducing the exam..
I met a great many interesting people at the party.Na przyjęciu spotkałem wielu interesujących ludzi.
I thought it was going to be a boring film but it turned out to be very interesting.Myślałem, że to będzie nudny film, a okazał się bardzo interesujący.
I wasn't really worried because I needed a fresh challenge (= something new and interesting) anyway.Nie byłem zmartwiony, ponieważ potrzebowałem świeżego wyzwania.
In my business suit and neatly trimmed beard, I must have cut an interesting figure..
Interestingly, his wife isn't with him.Co ciekawe, nie ma z nim jego żony.
Interestingly, there is no equivalent.Interesujące jest, że nie ma żadnego odpowiednika.
It was interesting even so.Mimo wszystko to było ciekawe.
It was so poetic and more interesting than clunky American English, so I started writing down the stories they were telling on the same page as the drawings..
It wasn't long however before my passengers disembarked and headed to more interesting neighbourhoods..
It's a most interesting case.To wielce ciekawy przypadek.
It's interesting to watch animals in their natural habitat .Interesujące jest obserwowanie zwierząt w ich naturalnym środowisku .
Seldom do we get such an interesting offer.Rzadko trafiają nam się tak interesujące oferty.
She zapped through the channels, not able to find anything interesting.Skakała po programach nie mogąć znaleść nic interesującego.
The lecture was so interesting that the audience hung on his lips.Wyklad był tak ciekawy, że słuchacze chłonęli każde jego słowo.

Zdjęcia


Grupy

To słówko należy do następujących grup:
The personality - character.
New Headway Elementary - Unit 4


Zmiany w tłumaczeniu

Treść:
Kod: Visual CAPTCHA
Wprowadź powyższy kod: (Wielkość liter nie ma znaczenia.)
Podpis:

Uwaga

Aby można było edytować słówka należy się najpierw zalogować