logo Logowanie
 
Słówko: XML

having

  
Wymowa: HH AE V IH NG

Tłumaczenia


Grupy znaczeniowe


Przykłady

A starstruck showgirl could be forgiven for having been spoilt by success.Można zafascynowany gwiazdami ekranu tancerce rewiowej wybaczyć, że była popsuta przez sukces.
A year later I found out that this married man with three kids had been having an affair with a secretary half his age for over two years.Rok później dowiedziałam się, że żonaty mężczyzna z trójką dzici miał od ponad dwóch lat romans z sekretarką, kóra była o połowe od niego młodsza.
After having heard from him, I left for Canada.Po otrzymaniu wiadomości od niego, wyjechałem do Kanady.
After having her fuck holes DPed for a while she laid on her back to welcome countless spurts of jism onto her face..
Am I having an ACoA relapse?Czy mam nawrót DDA?
Are you getting married in church or having a civil ceremony as they will differ slightly..
At the next session she told me of having had a hallucination of a large penis on herself, then she became her mocking..
Before having her pussy plowed, she has her cunt thoroughly tongue fucked as she slobbers on me..
But having said that, New Jersey is also the State where I brought in my bride, my parents and also my daughter..
Despite having never gone to college, and after a period of being homeless, he became a wildly successful stockbroker.Mimo, że nigdy nie poszedł na studia i po okresie bezdomności stał się szalenie skutecznym maklerem.
Despite having very little money, they enjoy life..
Do I deny having done so?Czy zaprzeczam, że tak zrobiłem?
Elsa hasn't baulked at having to suck one of my friends, a Black this time, with a monster dick!.
Faced with the prospect of having to move house.Wiedząc, że będę musiał wyprowadzić się.
Good ground training and manners will go far toward having a safe horse when you are on her back..
Having already won twice, he is a great favourite.Ponieważ już dwa razy odniósł zwycięstwo, uważa się go za wielkiego faworyta.
Having been asked to keep silent, the children stopped talking.Ponieważ poproszono je, aby były cicho, dzieci przestały rozmawiać.
Having come too early, we had to wait for half an hour.Przybywszy za wcześnie, musieliśmy poczekać pół godziny.
Having finished his breakfast, he went out.Po zjedzeniu śniadania wyszedł.
Having finished my work, I could go for a walk.Skończywszy pracę, mogłem iść na spacer.

Zdjęcia


Grupy

To słówko nie należy do żadnej grupy.


Zmiany w tłumaczeniu

Treść:
Kod: Visual CAPTCHA
Wprowadź powyższy kod: (Wielkość liter nie ma znaczenia.)
Podpis:

Uwaga

Aby można było edytować słówka należy się najpierw zalogować