logo Logowanie
 
Słówko: XML

author

  
Wymowa: AO TH ER

Tłumaczenia

autor


Grupy znaczeniowe

Rzeczownik author ma następujące znaczenia:

  1. generator, source, author - ( someone who originates or causes or initiates something )
  2. writer, author - ( writes (books or stories or articles or the like) professionally (for pay) )
Czasownik author ma następujące znaczenia:
  1. author - ( be the author of )


Przykłady

Anyone who conducts an argument by appealing to authority is not using his intelligence; he is just using his memory.Kto rozprawia, powołując się na autorytet, nie posługuje się rozumem, lecz raczej pamięcią.
I love it when I glom onto a new author..
I've always been a bit leery of authority figures.Zawsze byłem trochę nieufny względem autorytetów.
If there'd been someone in a position of authority to upbraid for this, I would have..
Is capitalism is a paradise, without authorities, injustice and slavery?.
It's beyond his authority to give us orders.Nie ma prawa nam rozkazywać.
Self-governing schools are untrammelled by education authority rules..
She sets herself up as an authority on French art.Uważa się za autorytet w dziedzinie sztuki francuskiej.
The author does not let her opinions obtrude.Autorka nie ujawnia własnych opinii.
The author leaps from one topic to another.Autor przeskakuje z tematu na temat.
The authorities were initially lenient with her..
The local authority may then try to shuffle these responsibilities off onto another authority..
The outcome, however, has been a far cry from what the authorities had hoped..
The president asked Congress for authority to take whatever steps he deemed necessary, including the use of force..
The way the author depicted the cultural milieu in which he had been brought up doesn't seem to be credible or objective.Sposób, w jaki autor opisał środowisko kulturalne, w którym został wychowany, wydaje się mało wiarygodny i obiektywny.
They have authorized awards of £900 to each of the victims..
They must find it difficult .... Those who have taken authority as the truth, rather than truth as the authority.Musi im być ciężko... Tym, którzy wzięli autorytet za pawde, zamiast prawde za autorytet.
We all understand that things move on quickly, and that these days if you weren’t there for the beginning of a trend it can be hard to catch up, but it’s getting rapidly to the point of silliness that there is not one central, authoritative place to make sense of the changes instead we have a variety of fascinating, provocative opinions but no sense of how close to ‘orthodoxy’ they are..
Women are often excluded from positions of authority.Kobiety często nie mają dostępu do wyższych stanowisk.
You have to go through the right authorities.Musisz to załatwić drogą administracyjną.

Zdjęcia


Grupy

To słówko należy do następujących grup:
Professions


Zmiany w tłumaczeniu

To słówko ma zgłoszony błąd w tłumaczeniu.


Uwaga

Aby można było edytować słówka należy się najpierw zalogować