logo Logowanie
 
Słówko: XML

learn (learn, learned, learned)

Wymowa: L ER N

Tłumaczenia

dowiadywać się, nauczyć się, uczyć się

Zobacz również: get word


Grupy znaczeniowe

Czasownik learn ma następujące znaczenia:

  1. larn, acquire, learn - ( acquire or gain knowledge or skills )
  2. hear, get word, get wind, pick up, find out, get a line, discover, see, learn - ( get to know or become aware of, usually accidentally )
  3. study, read, take, learn - ( be a student of a certain subject )
  4. memorize, memorise, con, learn - ( commit to memory )
  5. teach, instruct, learn - ( impart skills or knowledge to )
  6. determine, check, find out, see, ascertain, watch, learn - ( find out, learn, or determine with certainty, usually by making an inquiry or other effort )


Przykłady

A little learning is a dangerous thing.Niedostatek wiedzy to rzecz niebezpieczna.
An Oklahoma woman facing arraignment Monday on charges that she engaged in lewd acts with dogs rejected a plea in the case after learning that she would have to register as a sex offender..
As his mind travelled backwards through the timeline absorbing the past events, he floated away from the ground, content with what it had learned..
As you will have gathered I am no expert but I am learning all the time.Jak zdążyłeś się przekonać nie jestem ekspertem, ale cały czas się uczę.
Children from broken homes sometimes have learning difficulties.Dzieci z rozbitych domów czasami mają trudności w nauce.
He fell for her tricks once. I should have thought he would have learned his lesson, but I suppose love is blind..
He's avoided beef like the plague since he learned about mad cow disease.On unika wołowiny jak zarazy, odkąd się dowiedział o chorobie szalonych krów.
I had to learn to roll with the punches.Musiałem nauczyc się radzić sobie z przeciwieństwami losu.
I heed to learn the local customs.Rozwarzam naukę lokalnych zwyczajów.
I hope we can learn some lessons from this disaster.To nieszczęście będzie dla nas nauczką na przyszłość.
I learn quickly how to warm my way into their hearts..
I learned when cafes and shops threw out food and could adjust my foraging route according to what I fancied eating..
I learnt a great deal during the course.Wiele się nauczyłem podczas kursu.
I learnt a great deal useful information during the course.Podczas kursu zdobyłem wiele pożytecznych informacji.
I still don't relate to most adults although I've learned to put on a mask of normality and smile these days.Nie dogaduję się z większością dorosłych mimo, że nauczyłem się obecnie zakładać maskę normalności i uśmiechać się.
I was to have become a priest and began my studies, but did not learn anything, for I was too fond of the ball game..
I'd just like to emphasize how important it is for people to learn foreign languages..
I'm well aware, but I expect that with you it's a case of live and learn..
I've been learning German on and off for ten years.Uczę się niemieckiego z przerwami od dziesięciu lat.
I've lived through a lot of changes recently, but I've learnt to take each day at it comes..

Zdjęcia


Grupy

To słówko należy do następujących grup:
beginner 8
school
publiczna
b2 czsowniki nieregularne
New Friends 2 - Unit 19
Hania 3
past simple kl.5 :-)


Zmiany w tłumaczeniu

Treść:
Kod: Visual CAPTCHA
Wprowadź powyższy kod: (Wielkość liter nie ma znaczenia.)
Podpis:

Uwaga

Aby można było edytować słówka należy się najpierw zalogować