logo Logowanie
 
Słówko: XML

work

  
Wymowa: W ER K

Tłumaczenia

badania, ćwiczyć, dzieło, miejsce pracy, obsługiwać, posługiwać się, praca, praca badawcza, pracować, robota, utwór

Zobacz również: function


Grupy znaczeniowe

Rzeczownik work ma następujące znaczenia:

 1. work - ( activity directed toward making or doing something )
  robota
 2. employment, work - ( the occupation for which you are paid )
 3. oeuvre, body of work, work - ( the total output of a writer or artist (or a substantial part of it) )
  dzieło, utwór
 4. piece of work, work - ( a product produced or accomplished through the effort or activity or agency of a person or thing )
 5. workplace, work - ( a place where work is done )
  miejsce pracy
 6. study, work - ( applying the mind to learning and understanding a subject (especially by reading) )
 7. work - ( (physics) a manifestation of energy )
Czasownik work ma następujące znaczenia:
 1. exercise, work out, work - ( give a work-out to )
 2. work - ( arrive at a certain condition through repeated motion )
 3. sour, turn, ferment, work - ( go sour or spoil )
 4. ferment, work - ( cause to undergo fermentation )
 5. solve, work out, figure out, puzzle out, lick, work - ( find the solution to (a problem or question) or understand the meaning of )
 6. exploit, work - ( use or manipulate to one's advantage )
 7. knead, work - ( make uniform )
 8. function, operate, go, run, work - ( perform as expected when applied )
  obsługiwać, posługiwać się
 9. work - ( move into or onto )
 10. bring, play, wreak, make for, work - ( cause to happen or to occur as a consequence )
 11. shape, form, mold, mould, forge, work - ( make something, usually for a specific function )
 12. work on, process, work - ( shape, form, or improve a material )
 13. cultivate, crop, work - ( prepare for crops )
 14. work - ( gratify and charm, usually in order to influence )
 15. work - ( move in an agitated manner )
 16. make, work - ( proceed along a path )
 17. work - ( provoke or excite )
 18. work - ( proceed towards a goal or along a path or through an activity )
 19. put to work, work - ( cause to work )
 20. do work, work - ( be employed )
 21. work - ( exert oneself by doing mental or physical work for a purpose or out of necessity )
 22. work - ( cause to operate or function )
 23. work - ( operate in or through )
 24. act, work - ( have an effect or outcome )
 25. influence, act upon, work - ( have and exert influence or effect )
 26. work - ( operate in a certain place, area, or specialty )
 27. work - ( behave in a certain way when handled )


Przykłady

1,600 workers were made redundant.Zwolniono 1600 pracowników.
A change in diet can work wonders for your health.Zmiana sposobu odżywiania może wiele pomóc.
A greenhouse is made of glass panels fixed in a metal framework.Szklarnia jest zrobiona z szkalnych płyt przymocowanych do metalowego szkieletu.
A lot of people are getting together, and working under this umbrella I told you about earlier, the ONE Campaign.Wielu ludzi zbiera się razem i pracuje pod patronatem kampanii ONE, o której wcześniej wam mówiłem.
A lot of work went into this project.Mnóstwo pracy poszło na ten projekt.
A number of forged works of art have been sold as genuine.Pewna liczba fałszywych dzieł sztuki została sprzedan jako oryginały.
A vein of nostalgia runs through his work.W całym jego dziele pobrzmiewa nostalgiczna nuta.
A vein of nostalgia runs through his work.Całe jego dzieło przenika nuta nostalgii.
A woman's work is never done.Robocie w domu nigdy nie ma końca.
According to the police, she had eloped with the worker along with her children aged four and nine one month back..
After a hard day's work, I vegetate in front of the television..
All my hard work was nullified when I lost my notes.Gdy zgubiłem notatki cała moja ciężka robota była zniweczona.
All that work and we are no further.Tyle pracy, a my nie posunęliśmy się o krok.
All the workers who went on strike were given the sack.Wyrzucono z pracy wszystkich, którzy strajkowali.
Am I keeping you away from your work?Czy odrywam cię od pracy?
An ACoA doesn't know what "normal" is, including how relationships between family members are supposed to work..
Anyway, I'd better get back to work..
As a working class boy I was accepted into a toffee-nosed club in the UK as an equal, even though I dropped my H's and had little education.Jako chłopak pochodzacy z klasy robotniczej zaakceptowano mnie w snobowatym klubie w Wlk. Bryt. jak równego nawet chociaż mówiłem z akcentem gwarowym i nie miałem właściwego wykształcenia.
At 11 am we shall have a guided tour of the Pottery works followed at noon by a buffet lunch..
At the end of this year, I shall have been working here for five year.Do końca roku upłynie pięć lat, odkąd tutaj pracuję.

Zdjęcia


Grupy

To słówko należy do następujących grup:
beginner 7
office
Callan-Stage06
Callan-lesson 92
New Headway Elementary - Unit 4
Moje czasowniki
New Friends 2 - Unit 14
Gosia7


Zmiany w tłumaczeniu

Treść:
Kod: Visual CAPTCHA
Wprowadź powyższy kod: (Wielkość liter nie ma znaczenia.)
Podpis:

Uwaga

Aby można było edytować słówka należy się najpierw zalogować