logo Logowanie
 
Słówko: XML

coffee

  
Wymowa: K AA F IY

Tłumaczenia

kawa


Grupy znaczeniowe

Rzeczownik coffee ma następujące znaczenia:

  1. chocolate, deep brown, umber, burnt umber, coffee - ( a medium to dark brown color )
  2. coffee bean, coffee berry, coffee - ( a seed of the coffee tree )
  3. java, coffee - ( a beverage consisting of an infusion of ground coffee beans )
  4. coffee tree, coffee - ( any of several small trees and shrubs native to the tropical Old World yielding coffee beans )


Przykłady

As winter ran its course, I found myself moving to drinking coffee and tea more often.Gdy nastała zima, zdałem sobie sprawę, że
Breakfast, such as it was, consisted of a plain roll and a cup of coffee..
Can you whistle up a few cups of coffee?Zorganizujesz kilka kaw?
He slurped down his coffee..
How about some coffee?A może napilibyśmy się kawy?
I just wanted to curl up and die when I spilt coffee on her new dress.Chciałem się zapaść pod ziemię, kiedy wylałem kawę na jej nową sukienkę.
I paid €5, including coffee.Zapłaciłem 5€, łącznie z kawą.
I'll just top up the coffee pot..
It does seem rather silly. If this is his managerial strategy to cut costs, he needs the coffee more than the others – because he needs to wake up!.
She paused to stir some milk into her coffee..
There's a little café on the corner that serves very good coffee..
They lingered over their coffee and missed the bus.Marudzili z kawą i spóźnili się na autobus.
This is piss-poor coffee. Pay the bill and let's go..
Would you like a cup of coffee? It might perk you up a bit..

Zdjęcia


Grupy

To słówko należy do następujących grup:
food and drinks
Sprzęt gospodarstwa domowego.
Zuzia8unit
Tajron5module


Zmiany w tłumaczeniu

To słówko ma zgłoszony błąd w tłumaczeniu.


Uwaga

Aby można było edytować słówka należy się najpierw zalogować