logo Logowanie
 
Słówko: XML

oil

  
Wymowa: OY L

Tłumaczenia

farba olejna, naoliwiać, naoliwić, napełniać olejem, napełniać ropą naftową, napomadować, natłuszczać, natłuścić, olej, oliwić, pomadować, przetapiać, ropa naftowa, wazelina, wazeliniarstwo, wypomadować

Zobacz również: anele


Grupy znaczeniowe

Rzeczownik oil ma następujące znaczenia:

 1. oil color, oil - ( oil paint used by an artist )
  farba olejna
 2. vegetable oil, oil - ( any of a group of liquid edible fats that are obtained from plants )
 3. oil - ( a slippery or viscous liquid or liquefiable substance not miscible with water )
Czasownik oil ma następujące znaczenia:
 1. anoint, inunct, anele, embrocate, oil - ( administer an oil or ointment to )
  naoliwiać, naoliwić, natłuszczać, natłuścić, oliwić
 2. oil - ( cover with oil, as if by rubbing )
  napełniać olejem, napełniać ropą naftową


Przykłady

A lot of oil is piped in from Alaska..
A starstruck showgirl could be forgiven for having been spoilt by success.Można zafascynowany gwiazdami ekranu tancerce rewiowej wybaczyć, że była popsuta przez sukces.
Bogart plays the hard-boiled detective that women find irresistibly attractive..
Boil down this paragraph to a couple of sentences.Skróć ten akapit do paru zdań.
Chevron Corp has signed a deal with Liberia to explore for oil and gas.Chevron Corp podpisał umowę z rządem Liberii na prowadzenie poszukiwania ropy i gazu.
Don't expect a dinner invitation from Laura - she can't boil an egg.Nie spodziewaj się od Laury zaproszenia na obiad. Ona nie portafi ugotować jajka.
Fertilizer helps to enrich the soil.Nawóz pomaga wzbogacić glebę.
He managed to spoil the fun.Udało mu się zepsuć zabawę.
He spoiled me enjoyment of the film.Zepsuł mi przyjemność oglądania filmu.
He strewed sand on the patches of oil.Posypał plamy oleju piaskiem.
He was a diver on a North Sea oil rig..
He was foiled in his plans.Pokrzyżowano mu plany.
He's terribly spoiled.Jest strasznie rozpuszczony.
Her thighs trembled with revulsion at my touch as I slid the soiled panties from her snatch..
His mother spoiled him, indulging his every whim..
His snuffles spoiled the concert.Jego sapanie zepsuło cały koncert.
Humanity has gone from the wood age to the coal age, then to the oil age.Ludzkość przeszła z epoki drewna do epoki węgla, następnie do epoki ropy.
I didn't stop burping up the awful taste of fish oil the whole time, and those pills were big enough to choke a horse..
I oiled the hinges to allow free movement.Naoliwiłem zawiasy, żeby swobodnie chodziły.
I'm boiling.Piekielnie mi gorąco.

Zdjęcia


Grupy

To słówko należy do następujących grup:
beginner 16
The structure of the world - matter.
Słówka 21B.
Callan-Stage07


Zmiany w tłumaczeniu

Treść:
Kod: Visual CAPTCHA
Wprowadź powyższy kod: (Wielkość liter nie ma znaczenia.)
Podpis:

Uwaga

Aby można było edytować słówka należy się najpierw zalogować