logo Logowanie
 
Słówko: XML

manager

  
Wymowa: M AE N AH JH ER

Tłumaczenia

delegat którejś z izb Parlamentu w sprawie dotyczącej obu izb, dyrektor, dyrektor handlowy, dyrektorka, gospodarz, kierowniczka, kierownik, menadżer, menażer, menedżer, menedżer, tymczasowy zarządca, zarządca


Grupy znaczeniowe

Rzeczownik manager ma następujące znaczenia:

  1. coach, handler, manager - ( (sports) someone in charge of training an athlete or a team )
    menedżer
  2. director, managing director, manager - ( someone who controls resources and expenditures )
    dyrektor, dyrektor handlowy, dyrektorka, gospodarz, kierowniczka, kierownik, menażer, tymczasowy zarządca, zarządca


Przykłady

Could you put me through to the manager ?Czy mógłbyś mnie połączyć z kierownikiem ?
He starts his new well-paid position as a bank manager.Zaczyna nową dobrze płatną posade jako dyrektor w banku.
He was elevated to the position of manager.Awansował na kierownika.
He was promoted to manager.Awansował na kierownika.
It does seem rather silly. If this is his managerial strategy to cut costs, he needs the coffee more than the others – because he needs to wake up!.
Nick's views carry a lot of weight with our manager.Nasza kierowniczka bardzo się liczy z poglądami Nicka.
She burst into manager's office and demanded to speak to him.Wdarła się do gabinetu dyrektora i chciała porozmawiać z nim.
She missed the chance of promotion when she turned down the job of assistant manager..
She’s top manager in a multinational chemical corporation..
Since he took over as manager business has gone downhill.Od czasu gdy został dyrektorem, interes podupadł.
The manager knocked £5 off because it was damaged.Kierowniczka opuściła cenę o 5£ bo było uszkodzone.
The manager took great pride in his team's success.Menadżer był bardzo dumny z sukcesu swojego zespołu.
The team manager shruged off criticism.Kierownik zespołu nic sobie nie robił z krytyki.
To my surprise, I was bruited for one of the senior or managerial positions of the six being filled..
Your behaviour was below the standard expected of a manager.Twoje zachowanie nie licowało z tym, czego się oczekuje od zwierzchnika.
Your behaviour was well below the standard expected of a manager.Twoje zachowanie zupełnie nie licowało z tym, czego się oczekuje od zwierzchnika.

Zdjęcia


Grupy

To słówko należy do następujących grup:
Professions
New Headway Elementary - Unit 6
Callan-Stage07
Tajron5module


Zmiany w tłumaczeniu

To słówko ma zgłoszony błąd w tłumaczeniu.


Uwaga

Aby można było edytować słówka należy się najpierw zalogować