logo Logowanie
 
Słówko: XML

teacher

  
Wymowa: T IY CH ER

Tłumaczenia

nauczyciel


Grupy znaczeniowe

Rzeczownik teacher ma następujące znaczenia:

  1. teacher - ( a personified abstraction that teaches )
  2. instructor, teacher - ( a person whose occupation is teaching )


Przykłady

Any teacher will tell you the same story.Każdy nauczyciel powie ci to samo.
ESL students and teachers can find loads to do here!.
External validation of the teachers' assessments is recommended..
From the first day of school, the teachers marked Fred down as a troublemaker.Od pierwszego dnia szkoły, nauczyciele uznali Freada za awanturnika.
George and John entered college to become teachers, but George fell by the wayside and only John graduated.George i John wstępować na studia, żeby zostać nauczycielami, ale George odpadł i tylko John skończył studia.
He got into hot water when the teacher discovered that he hadn't done his homework.Naważył sobie piwa kiedy nauczyciel odkrył, że nie odrobił zadania domowego.
He was a failure as a teacher.Był marnym nauczyciele.
He's not cut out to be a teacher.On nie nadaje się na nauczyciela.
His excuse for poor marks is that his teacher has a down on him.Słabe oceny tłumaczy tym, że nauczyciel uwzioł się na niego.
I felt constrain ed to obey my teacher though I hated the idea.Czułem sie zmuszony, żeby posłuchać nauczyciela, chociaż nie chciałem.
I fully sympathize, I used to be a teacher.Doskonale rozumiem, też byłem nauczycielem.
I've got to give this essay in to my teacher by Friday.Do piątku muszę dać to wypracowanie nauczycielowi.
If she comes late, her teacher will mark her down as absent and let her retake the test.Jeśli się spóźni, nauczycielka wpisze jej nieobecność i każe powtarzyć egzamin.
It seems like we went from one or two high-profile cases of a teacher being found to have diddled her students, then to the teachers falling in love..
Mark used to be an actor but now he's retraining as a teacher..
My career has come full circle and I am back at the school where I started out as a teacher thirty years ago..
My teacher keeps emphasizing how important extensive reading is.Mój nauczyciel ciągle podkreśla, jak istotne jest, by dużo czytać.
My teacher told me my essay was full of redundant words.
Mój nauczyciel powiedział, że w moim wypracowaniu było mnóstwo zbytecznych słów.
My teacher's a bit of a fruitcake..
One teacher suggested to the pupils that they might smarten up.Jeden nauczyciel zasugerował, żeby uczniowie poprawili swój wygląd.

Zdjęcia


Grupy

To słówko należy do następujących grup:
Professions
J. ang. dla początk. - 1-5
Szkoła
Bartek Unit 5


Zmiany w tłumaczeniu

To słówko ma zgłoszony błąd w tłumaczeniu.


Uwaga

Aby można było edytować słówka należy się najpierw zalogować