logo Logowanie
 
Słówko: XML

writer

  
Wymowa: R AY T ER

Tłumaczenia

pisarz


Grupy znaczeniowe

Rzeczownik writer ma następujące znaczenia:

  1. author, writer - ( writes (books or stories or articles or the like) professionally (for pay) )
  2. writer - ( a person who is able to write and has written something )


Przykłady

A great writer if ever there was one.Naprawdę wielki pisarz.
He earns just enough money as a writer to scrape by..
I say, essentially, that you the readers know as much as I the writer do..
It wouldn't work no matter what I said. I'm crazy. You, on the other hand, are not only sane, you're the famous writer's widow.
It's not easy to make your name as a writer.Nie jest łatwo wyrobić sobie imię jako pisarz.
She could have been a writer, given a chance.Mogła zostać pisarką, gdyby dano jej szansę.
She gave a series of lectures at Warwick University last year on contemporary British writers.Rok temu wygłosiła serię wykładów o współczesnych brytyjskich pisarzach na uniwersytetcie w Warwick.
She's a very talented writer - I'm sure she'll go far..
The more I write, the betterer writer I begat..
The parting of the ways came after a series of disagreements between the singer and his song-writer..
The writer recalls his early days as a DC Comics associate editor.Pisarz przypomina sobie swoje wczesne lata jako zastępca redaktora komiksów DC.
The writer weaves a spell.Autor trzyma czytelnika w napięciu.
This new biography is the first to consider fully the writer's gestalt..

Zdjęcia


Grupy

To słówko należy do następujących grup:
Professions


Zmiany w tłumaczeniu

To słówko ma zgłoszony błąd w tłumaczeniu.


Uwaga

Aby można było edytować słówka należy się najpierw zalogować