logo Logowanie
 
Słówko: XML

kind

  
Wymowa: K AY N D

Tłumaczenia

dobry, gatunek, miły, pełen dobroci, rodzaj, typ, uprzejmy, życzliwości, życzliwy


Grupy znaczeniowe

Przymiotnik kind ma następujące znaczenia:

 1. good-hearted, kindly, openhearted, kind - ( generously responsive )
 2. genial, kind - ( conducive to comfort )
 3. thoughtful, kind - ( showing consideration and anticipation of needs )
 4. tolerant, kind - ( tolerant and forgiving under provocation )
 5. kind - ( liberal )
 6. kind - ( helpful to other people )
 7. kind - ( agreeable )
 8. merciful, kind - ( characterized by mercy, and compassion )
 9. kind - ( having or showing a tender and considerate and helpful nature )
 10. kind - ( expressing sympathy )
Rzeczownik kind ma następujące znaczenia:
 1. sort, form, variety, kind - ( a category of things distinguished by some common characteristic or quality )
  typ


Przykłady

A politican divides mankind into two classes: tools and enemies.Polityk dzieli ludzkość na dwie klasy: narzędzia i wrogów.
As kind a man as ever drew breath.Najlepszy człowiek, jaki kiedykolwiek chodził po tej ziemi.
First, we cut away the nerve to his own muscle, then we took the arm nerves and just kind of had them shift down onto his chest and closed him up.Najpierw wycięliśmy nerw z jego mięśnia, potem pobraliśmy nerwy z ramienia i przełożyliśmy je do klatki piersiowej, następnie zamknęliśmy pacjenta.
He lent me his overcoat, which was very kind of him.Pożyczył mi swój płaszcz, co było bardzo uprzejme z jego strony.
He realized that her kindness had been a ploy to get him to stay.Uświadomił sobie, że jej uprzejmość była sztuczką, aby nakłonic go do zostania.
He went through the day in a kind of daze.Przez cały dzień był półprzytomny.
He won't take kindly to being kept waiting.Nie spodoba mu się, że będzie musiał czekać.
His rudeness when we first met didn't dispose me very kindly to him..
How can I ever repay you for your kindness?Jak ja ci się odwdzięczę za twoją dobroć?
I did not take kindly to being thrown out of the team..
I didn't like to tell him his wife was in love with another man, but I felt I had to be cruel to be kind..
I don't like herring, or any kind of fish for that matter.Nie lubię śledzi; zresztą w ogóle nie lubię ryb.
I find it hard to come by that kind of talent, but then, isn't it what photography all about?.
I forgot to mention: I'm 45, have zero debt of any kind, and have so far saved about $4000 to go towards my new business..
I have heard different people say that it has become kind of a squatters village where young hobos stay when passing through town..
I kindly ask the ASSHOLE who keeps banning me. Who is the motherfucker that keeps banning me from the rest of the forum?.
I knew it couldn't be just the milk of human kindness.Wiedziałem, że to może być zwykły ludzki odruch.
I never showed you anything but kindness.Zawsze okazywałem ci życzliwość.
I was kind of curious what was going on under-the-table..
I've come so close to getting myself killed so often in my life that I've kind of resigned myself to my fate..

Zdjęcia


Grupy

To słówko należy do następujących grup:
beginner 7
uczucia, emocje, zmysły
Personality
słówka2
Callan-Stage07


Zmiany w tłumaczeniu

Treść:
Kod: Visual CAPTCHA
Wprowadź powyższy kod: (Wielkość liter nie ma znaczenia.)
Podpis:

Uwaga

Aby można było edytować słówka należy się najpierw zalogować