logo Logowanie
 
Słówko: XML

careful

  
Wymowa: K EH R F AH L

Tłumaczenia

ostrożny


Grupy znaczeniowe

Przymiotnik careful ma następujące znaczenia:

  1. careful - ( exercising caution or showing care or attention )
  2. deliberate, measured, careful - ( with care and dignity )
  3. thrifty, careful - ( mindful of the future in spending money )
  4. heedful, careful - ( cautiously attentive )
  5. careful - ( full of cares or anxiety )


Przykłady

A habit that grows on you if you are not careful.Przyzwyczajenie, które staje się zgubne, jeśli się nie pilnujesz.
A woman is often used but I don't think it properly conveys the right idea of what it means to pleasure a woman by gently and carefully stroking her vulva and clitoris with the fingers and hands..
As an ACA I have to be very careful who I do my recovery with..
Do be carefully when you cross the street.Proszę cię na wszystko, bądź ostrożny gdy przechodzisz przez ulicę.
I had been driving very carefully. I was thus very surprised when the police stopped me.Jechałem bardzo ostrożnie. Tak więc, bardzo się zdziwiłem gdy zatrzymała mnie policja.
I warned them to be careful.Ostrzegałem ich, żeby byli ostrożni.
I wish I had listened more carefully.Szkoda, że nie słuchałem dokładniej.
I would have her being careful for sure right now as it is healing..
If the people that elected them think they're doing it so they could go on a junket, they'd have to be careful..
Look carefully at these questions and mark your answers down in the right-hand column..
No matter how careful you are, you never know when you might find yourself in a dangerous situation..
Read carefully the deed and all the enclosuresPrzeczytaj uważnie ten akt prawny i wszystkie jego załączniki
She's desperate! Be careful, if she gets her claws into you you're done for!.
The government know they have to tread carefully on this issue..
The GP examined the patient very carefully.Lekarz bardzo dokładnie zbadał pacjenta.
The workmen set the box down carefully on the floor..
There is a growing realization that we must manage the earth's resources more carefully..
This book repays careful reading.Warto dokładnie przeczytać tę książkę.
This plan merits careful attention..
We watched carefully as she did it.Przyglądaliśmy się uważnie, jak ona to robi.

Zdjęcia


Grupy

To słówko należy do następujących grup:
Callan-Stage 05
Callan-lesson 65
cechy i stany charakteru
Personality


Zmiany w tłumaczeniu

To słówko ma zgłoszony błąd w tłumaczeniu.


Uwaga

Aby można było edytować słówka należy się najpierw zalogować