logo Logowanie
 
Słówko: XML

rude

  
Wymowa: R UW D

Tłumaczenia

bezceremonialny, chamski, GINGER /RED, grubiański, niegrzeczny, nieprzyjemny, nieuprzejmy, prosty, prymitywny, prymitywny, przykry, surowy

Zobacz również: unmannered


Grupy znaczeniowe

Przymiotnik rude ma następujące znaczenia:

 1. ill-mannered, unmannered, unmannerly, rude - ( socially incorrect in behavior )
 2. uncivil, rude - ( lacking civility or good manners )
  bezceremonialny, nieprzyjemny, przykry
 3. crude, primitive, rude - ( belonging to an early stage of technical development )
  prosty, prymitywny, surowy
 4. ill-bred, bounderish, lowbred, underbred, yokelish, rude - ( (of persons) lacking in refinement or grace )
  grubiański, nieuprzejmy
 5. natural, raw, rude - ( (used especially of commodities) in the natural unprocessed condition )


Przykłady

"I believe I may have offended you with my rude language and actions. Wierzę, że mogłam obrazić Cię moimi nieprzejmymi słowami i czynami.
A wallet protruded from his pocket.Z kieszeni wystawał mu portfel.
Before I was so rudely interrupted.Zanim mi tak niegrzecznie przerwano.
Don't stand for him being so rude to you!Nie pozwól mu traktować się tak arogancko!
He had no reason to be rude to me, I hadn't been rude to him..
He let slip a rude remark.Wyrwała mu się nieuprzejma uwaga.
He shook the bird and the bird just got more angry and more rude. Potrząsnął ptakiem a ten stał się jeszcze bardziej zły i nieuprzejmy.
He was so incredibly rude to her - I could not get over it..
He'd spiced up his speech with a few rude jokes..
He's rude, I don't know how you put up with him.On jest nieuprzejmy, nie wiem jak ty go znosisz.
His rudeness when we first met didn't dispose me very kindly to him..
I don't want to obtrude on her privacy..
I don't want to obtrude upon her privacy..
I soon regretted having been so rude.W krótce żałowałem, że byłem tak nieuprzejmy.
I suddenly felt my arm being jerked forward and I was rudely pulled back to reality.Nagle poczułem jak szarpnieto mnie za ramię i brutalnie cofnięto mnie do rzeczywistość.
I think you were a bit rude, if you don't mind my saying so.Nie obraź się, ale zachowałeś się niezbyt grzecznie.
It ill behoves you to speak so rudely to your parents.Nie uchodzi zwracać się tak niegrzecznie do rodziców.
It was a rude awakening when I suddenly found that I was unemployed..
Paul, in typically rude fashion, told him he was talking rubbish..
She turned out to be very rude and as chance would have it, she was best friends with my most hated person in school..

Zdjęcia


Grupy

To słówko należy do następujących grup:
NewHeadway06
The personality - character.
Personality
b2 unit3,4
Grupa 1 - pre intermediate
Tajron5module


Zmiany w tłumaczeniu

Treść:
Kod: Visual CAPTCHA
Wprowadź powyższy kod: (Wielkość liter nie ma znaczenia.)
Podpis:

Uwaga

Aby można było edytować słówka należy się najpierw zalogować