logo Logowanie
 
Słówko: XML

oh

  
Wymowa: OW

Tłumaczenia


Grupy znaczeniowe

Rzeczownik oh ma następujące znaczenia:

  1. Ohio, Buckeye State, oh - ( a midwestern state in north central United States in the Great Lakes region )


Przykłady

"Here's the information you requested." "Oh, much obliged to you..
"Hi, how`s tricks?" "Oh, fine, how are you doing?".
"You did amazingly well to get the ball in." "Oh, it was more by luck than judgment.".
A fuckable female to me is a mature female, not prohibitted, not frigid and knows how to please both herself as well knowing how to please a man..
A long conversation with John has left me floating in the sea of doubts..
Adult children of alcoholics behaviors can derail family life and cause heartache for generations..
After graduating from the Academy of Fine Arts in Kraków, John became a professional graphic designer.Po ukończeniu Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie John został profesjonalnym grafikiem.
After John had won the pools, he had a wonderful chance to make his dreams come true.Po wygranej w totka John miał doskonałą okazję spełnić swoje marzenia.
After many unsuccessful attemps, John eventually passed his driving test.Po wielu nieudanych próbach John w końcu zdał egzamin na prawo jazdy.
An overriding characteristic of all adult children of alcoholics is chronically low self esteem.Nadrzędną cechą wszystkich dorosłych dzieci alkoholików jest zbyt niskie poczucie własnej wartości.
As an ACoA, I have seen the connection between sugar and alcohol addiction first hand..
Companies has decided to up sticks and move to Johannesburg.Przedsiebiorstwo zdecydowało spakować manatki i przenieść się do Johannesburga.
Fuck this whole city and everyone in it. From the row houses of Astoria to the penthouses on Park Avenue. From the projects in the Bronx to the lofts in Soho. From the tenements in Alphabet City to the brownstones in Park slope to the split levels in Staten Island. Let an earthquake crumble it. Let the fires rage. Let it burn to fuckin ash then let the waters rise and submerge this whole, rat-infested place..
George and John entered college to become teachers, but George fell by the wayside and only John graduated.George i John wstępować na studia, żeby zostać nauczycielami, ale George odpadł i tylko John skończył studia.
Having grown up with an alcoholic father, I was afraid of alcohol.Dorastawszy przy ojcu alkoholiku bałem się alkoholu.
He takes one, lights it, takes a long drag and says, "Man, oh man! Is that good!" Ten bierze jednego, zapala, mocno się zaciąga i mówi, "O kurczę! Jakie to wspaniałe!"
He was barely coherent.Z trudnością można było go zrozumieć.
I arrived in as a 'single woman' in the disguise of a Bohemian peasant, under an assumed name.Przybyłam jako 'niezamężna kobieta' w przebraniu czeskiej wieśniaczki, pod przybranym nazwiskiem.
I don't know what it is about John, but women just seem to throw themselves at him..
I grew up with an alcoholic dad.Dorastałem przy ojcu alkoholiku .

Zdjęcia


Grupy

To słówko nie należy do żadnej grupy.


Zmiany w tłumaczeniu

Treść:
Kod: Visual CAPTCHA
Wprowadź powyższy kod: (Wielkość liter nie ma znaczenia.)
Podpis:

Uwaga

Aby można było edytować słówka należy się najpierw zalogować