logo Logowanie
 
Słówko: XML

hen

  
Wymowa: HH EH N

Tłumaczenia

kura


Grupy znaczeniowe

Rzeczownik hen ma następujące znaczenia:

  1. hen - ( female of certain aquatic animals e.g. octopus or lobster )
  2. hen - ( adult female bird )
  3. biddy, hen - ( adult female chicken )
  4. hen - ( flesh of an older chicken suitable for stewing )


Przykłady

2 years henceZa 2 lata
A bartender is sitting behind the bar on a typical day, when the door bursts open and in come four exuberant blondes. Barman siedzi za barem w zwykły dzień, kiedy drzwi otwierają się z trzaskiem i wchodzą cztery pełne energii blondynki.
A man was mowing his lawn when he heard his neighbor, who happened to be a blonde, come out of her house. Mężczyzna kosił swój trawnik kiedy zobaczył swoją sąsiadkę, która była blondynką, wychodzącą ze swojego domu.
A police officer was killed when his car blew up.Policjant został zabity kiedy jego samochód wyleciaół w powietrze.
Actually, I got onto the recovery journey about 20 years ago when I realized I was an ACoA.Powrót do stanu zdrowia zajął mi z 20 lat od momentu kiedy zdałem sobie sprawę, że mam DDA.
After a lot of discussion we finally brought then round to our point of veiw.Po zażartej dyskusji ostatecznie przekonaliśmy ich do naszego punktu widzienia..
After we realised that the rain wasn't going to ease off then we decided to call it a day..
All my hard work was nullified when I lost my notes.Gdy zgubiłem notatki cała moja ciężka robota była zniweczona.
All was as it had been then, only now I saw it a little better because I had come a little earlier..
Am I supposed to be offended when someone calls me a MILF?Czy mam się obrazić gdy ktoś nazywie mnie milf'em?
And that's when my patience snapped.I wtedy moja cierpliwość się wyczerpała.
And then there's the shopping to do.A poza tym trzeba jeszcze zrobić zakupy.
And then what should happen, but it began to rain!I właśnie wtedy musiało się rozpadać!
And when you find me there you'll search no more I gdy mnie tam znajdziesz, nie będziesz już więcej szukać
Anglers always exaggerate when they talk about the size of the fish they catch.Wędkarze zawsze przesadzają, opowiadając o rozmiarach złapanych ryb.
Are we ready for the off, then?.
As serendipity would have it, I called my sister after I had been doing some sightseeing in Park City Utah, and heard her crying when she answered my call..
At least when I arrived at the torch-lit house on the rue du Four, squires let me in without blinking, as if I were a noble among others..
At the next session she told me of having had a hallucination of a large penis on herself, then she became her mocking..
Ben tore his hair when he saw the wracked car.Ben rwał sobie włosy z głowy gdy zobaczył rozbity samochów.

Zdjęcia


Grupy

To słówko należy do następujących grup:
animals


Zmiany w tłumaczeniu

To słówko ma zgłoszony błąd w tłumaczeniu.


Uwaga

Aby można było edytować słówka należy się najpierw zalogować