logo Logowanie
 
Słówko: XML

however

  
Wymowa: HH AW EH V ER

Tłumaczenia

bez względu na to jak, choćby, jak też, jakkolwiek, jakże, jakżeż, jednak, jednakże, w jakikolwiek sposób, żeby

Zobacz również: nevertheless


Grupy znaczeniowe

Przysłówek however ma następujące znaczenia:

  1. nevertheless, withal, still, yet, all the same, even so, nonetheless, notwithstanding, however - ( despite anything to the contrary (usually following a concession) )
  2. however - ( in whatever way or manner )
  3. however - ( to whatever degree or extent )
  4. however - ( by contrast )
  5. how, however - ( in what way or manner or by what means (`however' is sometimes used as an intensive form of `how') )


Przykłady

As far as the lyrics are concerned, I think they're great. However, as far as the music goes, I think it's awful.Jeśli chodzi o słowa, są świetne, natomiast jeśli chodzi o muzykę, jest okropna.
As far as the photography's concerned, I think it's great. However, as far as the plot goes, it's really stupid!Jeśli chodzi o zdjęcia, są swietne, natomiast jeśli chodzi o fabułę, jest bardzo glupia.
As is often the way with solutions to environmental problems, however, another aspect to the problem emerged.W przypadku rozwiązań problemów dotyczących środowiska pojawiają się jednak często inne aspekty, co miało miejsce i tym razem.
Consistency is still a long way off, however.Należy jednakże stwierdzić, że daleko jeszcze do osiągnięcia spójności.
Every request to mobilise this fund, however, leaves me even more baffled as to its fairness and effectiveness.Każdy wniosek o uruchomienie tego funduszu wprawia mnie jednak w coraz większe zakłopotanie, jeśli chodzi o jego sprawiedliwość i skuteczność.
Given only vague outlines, each individual filled them in however she or he saw fit.Każda osoba odpowiadała tak jak uważała to za stosowne kierując się tylko podanymi ogolnymi wskazówkami.
He was, however, quite certain.Był jednak zupełnie pewien.
However did he get that job?.
However did you get back so quickly?Jakim cudem tak szybko wróciłeś?.
However did you manage to convince her?Jak też udało ci się ją przekonać?
However hard I try, I'll never pass the exam.Bez względu na to, jak mocno się będę starał, nigdy nie zdam tego egzaminu.
However hungry I am, I never seem to be able to finish off a whole pizza..
However loud you talk, he'll never hear you without his hearing aid.Bez względu na to, jak głośno mówisz, on cię nidgy nie usłyszy bez aparatu słuchowego.
However much you love my daughter, you'll never marry her.Bez względu na to, jak bardzo kochasz moją córkę, nigdy jej nie poślubisz.
However, as the day wore on conditions quickly deteriorated..
However, as the night wore on, I was rather surprised to feel that I still had a lot of foreign in me..
However, having sworn by the river, he could not go back on his oath.Jednakże, przysiągłszy na rzekę, nie mógł cofnąć przysięgi.
However, he was quite certain.Był jednak zupełnie pewien.
However, I am not prepared to go to the stake over that.Jednak, nie jestem gotowy dać sobie głowę obciąć za to.
However, I could not get over how awful thier designs were..

Zdjęcia


Grupy

To słówko należy do następujących grup:
Callan-Stage 05
Callan-lesson 65


Zmiany w tłumaczeniu

To słówko ma zgłoszony błąd w tłumaczeniu.


Uwaga

Aby można było edytować słówka należy się najpierw zalogować