logo Logowanie
 
Słówko: XML

pi

  
Wymowa: P AY

Tłumaczenia


Grupy znaczeniowe

Rzeczownik pi ma następujące znaczenia:

  1. protease inhibitor, pi - ( an antiviral drug used against HIV )
  2. pi - ( the 16th letter of the Greek alphabet )
  3. principal investigator, pi - ( the scientist in charge of an experiment or research project )
  4. private detective, private eye, private investigator, operative, shamus, sherlock, pi - ( someone who can be employed as a detective to collect information )
  5. 3.14159265358979323846..., pi - ( the ratio of the circumference to the diameter of a circle )


Przykłady

"Dad, Sadie spilled her milk all over the floor." "It figures.".
'The Last Supper' is widely regarded as Leonardo da Vinci's masterpiece.Powszechnie uważa się, że 'Ostatnia Wieczerza' to arcydzieło Leonarda da Vinci.
A bartender is sitting behind the bar on a typical day, when the door bursts open and in come four exuberant blondes. Barman siedzi za barem w zwykły dzień, kiedy drzwi otwierają się z trzaskiem i wchodzą cztery pełne energii blondynki.
A hard disk drive spins at 7,200 rpm.Twardy dysk wykonuje 7200 obrotów na minutę.
A lot of oil is piped in from Alaska..
A new hospital is near the campus and a shopping mall is being built nearby..
A pickpocket delicately relieved him of his wallet.Kieszonkowiec pozbawił go portfela.
A pig must oink..
A storm is developing out at sea.Nadciąga sztorm.
A sudden scream pierced the air.Powietrze przeszył nagły krzyk.
After three glasses of whisky my head was spinning.Po trzecież szklaneczce szkockiej kręciło mi sie w głowie.
All but the capitan survived.Przeżyli wszyscy prócz kapitana.
All our hopes are pinned on him.Pokladam w nim calą nadzieję.
All the clothes at the sale had been thoroughly picked over and there was nothing nice left.Wszystkie ubrania na wysprzedaży zostały gruntownie przebrane i nie zostało już nic ładnego.
All the spirit seemed to have gone out of her.Wyglądała, jakby uszedł z niej cały zapał.
Am I keeping you away from your work?Czy odrywam cię od pracy?
An ale or two had revived my flagging spirits.Porter, albo dwa podniosły mnie na duchu.
And then there's the shopping to do.A poza tym trzeba jeszcze zrobić zakupy.
Are you a spiv?Czy jesteś kombinatorem?
Are you unhappily married?Czy jesteś nieszczęśliwa w małżeństwie?

Zdjęcia


Grupy

To słówko nie należy do żadnej grupy.


Zmiany w tłumaczeniu

Treść:
Kod: Visual CAPTCHA
Wprowadź powyższy kod: (Wielkość liter nie ma znaczenia.)
Podpis:

Uwaga

Aby można było edytować słówka należy się najpierw zalogować