logo Logowanie
 
Słówko: XML

itself

  
Wymowa: AH T S EH L F

Tłumaczenia

ono samo, samo, siebie, się, sobie


Grupy znaczeniowe


Przykłady

History has a trick of repeating itself.Historia lubi się powtarzać.
If the labouring class reduced itself by birth-control the middle class would be forced to raise wages to attract their own members into it..
It should be emphasized that regression itself is not problematic.Należy podkreślić, że sama regresja nie jest kłopotliwa.
It will sort itself out.To się samo rozwiąże.
Lack of confidence in the company manifested itself in a fall in the share price..
Life has no purpose but itself.Życie nie ma celu, życie jest celem.
Mental illness can manifest itself in many forms.Choroba umysłowa może się ujawnić w wielu formach.
My car’s a law unto itself.Mój samochód ma swoje humory.
The bullet had lodged itself in his spine.Kula utkwiła mu w kręgosłupie.
The central heating comes on by itself.Centralne ogrzewanie włancza się samo.
The fog soon resolved itself into rain.Mgła wkrótce zmieniła się w deszcz.
The illness first manifested itself in severe stomach pains.Choroba wpierw przejawiała się w silnych bólach żołądka .
The kettle switches itself off.Ten czajnik sam się wyłącza.
The new system has not yet proved itself in battle conditions.Nowy sytem nie sprawdził się jeszcze w warunkach bojowych.
The novel lends itself to such an interpretation.Tę powieść można interpretować w taki sposób.
The party is under pressure to align itself more closely with industry..
The problem does not lend itself to a simple solution.Tego problemu nie da się rozwiązać w prosty sposób.
The python coiled itself round the branch.Pyton owinął się wokół gałęzi.
The river loops back on itself.Rzeka zawraca o 180 stopni.
There has been a lot of focus on swine flu, but it's important to remember that the run-of-the-mill seasonal flu can be a serious condition itself..

Zdjęcia


Grupy

To słówko należy do następujących grup:
Callan-Stage 05
Callan-lesson 65


Zmiany w tłumaczeniu

To słówko ma zgłoszony błąd w tłumaczeniu.


Uwaga

Aby można było edytować słówka należy się najpierw zalogować