logo Logowanie
 
Słówko: XML

string (string, strung, strung)

Wymowa: S T R IH NG

Tłumaczenia

cięciwa, nawlekać, przeciągać, rozciągać, struna, sznurek, wiązać

Zobacz również: string up


Grupy znaczeniowe

Rzeczownik string ma następujące znaczenia:

 1. bowed stringed instrument, string - ( stringed instruments that are played with a bow )
 2. chain, strand, string - ( a necklace made by a stringing objects together )
 3. drawstring, drawing string, string - ( a tie consisting of a cord that goes through a seam around an opening )
 4. twine, string - ( a lightweight cord )
 5. string - ( a tightly stretched cord of wire or gut, which makes sound when plucked, struck, or bowed )
 6. string - ( a collection of objects threaded on a single strand )
 7. string - ( a linear sequence of symbols (characters or words or phrases) )
 8. train, string - ( a sequentially ordered set of things or events or ideas in which each successive member is related to the preceding )
Czasownik string ma następujące znaczenia:
 1. string up, string - ( add as if on a string )
 2. string - ( provide with strings )
 3. thread, draw, string - ( thread on or as if on a string )
 4. string - ( remove the stringy parts of )
 5. string - ( string together )
 6. string - ( stretch out or arrange like a string )
  rozciągać
 7. string along, string - ( move or come along )


Przykłady

A black dress relieved by a string of pearls.Czarna suknia ożywiona sznurem pereł.
I compose, mostly for the five-string bass guitar.Komponuję, głównie utwory na pięciostrónową gitarę basową.
If you're going into town later is it okay if I string along?.
Lace the string through the holes.Przewlecz sznurek przez dziurki.
One fucker switches to two condomed fingers to fast fuck a dude who jacks a stringy wad..
The strings of cum still clinging to her cunt, she had made no attempt to wipe away the signs of her recent fucking..
They wouldn't have had a single penny if his wife hadn't held the purse strings.Nie mieli by złamanego grosza gdyby jego żona nie trzymała kasy.
With the border issues as stringent as they are these days, you'll be well-advised to come prepared and give yourself plenty of time..

Zdjęcia


Grupy

To słówko należy do następujących grup:
beginner 18
b2 czsowniki nieregularne
Callan-Stage10


Zmiany w tłumaczeniu

Treść:
Kod: Visual CAPTCHA
Wprowadź powyższy kod: (Wielkość liter nie ma znaczenia.)
Podpis:

Uwaga

Aby można było edytować słówka należy się najpierw zalogować