logo Logowanie
 
Słówko: XML

sleep (sleep, slept, slept)

Wymowa: S L IY P

Tłumaczenia

nocować, przenocować, sen, spać, sypiać

Zobacz również: lie in


Grupy znaczeniowe

Rzeczownik sleep ma następujące znaczenia:

 1. rest, eternal rest, eternal sleep, quietus, sleep - ( euphemisms for death (based on an analogy between lying in a bed and in a tomb) )
 2. slumber, sleep - ( a natural and periodic state of rest during which consciousness of the world is suspended )
  sen
 3. sleep - ( a torpid state resembling sleep )
 4. nap, sleep - ( a period of time spent sleeping )
Czasownik sleep ma następujące znaczenia:
 1. kip, slumber, log Z's, catch some Z's, sleep - ( be asleep )
  spać, sypiać
 2. sleep - ( be able to accommodate for sleeping )
  nocować, przenocować


Przykłady

"Can I sleep on it, and tell you my decision tomorrow?".
Can it! I’m trying to sleep.Cicho! usiłuję zasnąć.
Can you look in on the baby and check she's still asleep?Czy mozesz zajrzeć do dziecka i sprawdź, czy jeszcze śpi?
Dee was tired out but couldn't sleep..
Do you think they sleep together?.
Far from enjoying the film, he fell asleep in the middle..
Few people prefer sleeping in a tent to sleeping under a proper roof.Niewielu ludzi woli spać w namiocie od snu pod porządnym dachem.
Gangs will not lose sleep over new crime measures..
Go to sleep. Everything will seem better in the morning.Idź spać. Rankiem wszystko będzie się wydawało lepsze.
Hardly had she gone to sleep than it was time to get up again.Ledwie zasnęła, już trzeba było znowu wstawać.
Have you tried sleeping pills?Czy próbowałeś brać środki nasenne?
He died in his sleep due to a cerebrovascular accident at the age of 43..
He fell asleep during the train journey.Zasnoł podczas podróży koleją.
He felt asleep, whereupon she walked quietly from the room.Zasnął po czym ona po cichu wyszła z pokoju.
He lay on the sofa and went to sleep.Położył się na kanapie i zasnął.
He pulled her head over so that it rested on his shoulder, disregarding her half-hearted, half-asleep protests..
He sobbed himself to sleep.Zasnął ukołysany płaczem.
He stirred in his sleep as I kissed him..
He went to his room to sleep it off..
His eyes closed and he fell asleep.Oczy mu się zamknęły i usnął.

Zdjęcia


Grupy

To słówko należy do następujących grup:
beginner 13
New Headway Elementary - Unit 5
Moje czasowniki
b2 czsowniki nieregularne


Zmiany w tłumaczeniu

Treść:
Kod: Visual CAPTCHA
Wprowadź powyższy kod: (Wielkość liter nie ma znaczenia.)
Podpis:

Uwaga

Aby można było edytować słówka należy się najpierw zalogować