logo Logowanie
 
Słówko: XML

drink (drink, drank, drunk)

Wymowa: D R IH NG K

Tłumaczenia

napój, pić

Zobacz również: get lit up


Grupy znaczeniowe

Rzeczownik drink ma następujące znaczenia:

  1. drinking, boozing, drunkenness, crapulence, drink - ( the act of drinking alcoholic beverages to excess )
  2. swallow, deglutition, drink - ( the act of swallowing )
  3. beverage, drinkable, potable, drink - ( any liquid suitable for drinking )
  4. drink - ( a single serving of a beverage )
  5. drink - ( any large deep body of water )
Czasownik drink ma następujące znaczenia:
  1. drink in, drink - ( be fascinated or spell-bound by )
  2. imbibe, drink - ( take in liquids )
  3. booze, fuddle, drink - ( consume alcohol )
  4. tope, drink - ( drink excessive amounts of alcohol )
  5. toast, pledge, salute, wassail, drink - ( propose a toast to )


Przykłady

A man walks into a bar and asks the bartender, "If I show you a really good trick, will you give me a free drink?" Facet wchodzi do baru i pyta barmana, "Jeśli pokażę ci naprawdę dobrą sztuczkę, postawisz mi drinka?"
After the man finished his drink, he asked the bartender, "If I show you an even better trick, will you give me free drinks for the rest of the evening?" Mężczyzna wypił swojego drinka i pyta barmana, " Jeśli pokażę Ci jeszcze lepszą sztuczkę, to dostanę darmowe drinki do końca wieczoru?"
As winter ran its course, I found myself moving to drinking coffee and tea more often.Gdy nastała zima, zdałem sobie sprawę, że
Can I get you a drink, luv?.
Can I have a drink of water?Czy mogę prosić trochę wody?
He becomes very voluble after a few drinks.Po kilku kieliszkach robi się bardzo elokwentny.
He becomes very voluble after a few drinks.Po kilku kieliszkach robi się bardzo wymowny.
He doesn't approve of drinking.Nie pochwala picia alkoholu.
He dragged her name through the mire when he started misbehaving after having a couple of drinks.Zszargał jej reputację gdy zaczoł się niewłaściwie zachowywać po kilu drinkach.
He drinks notoriously.On notorycznie się upija.
He drowned his sorrows in drink.Zalał robaka.
He has started drinking a lot less, which is definitely a change for the better..
His wife keeps a tight rein on his drinking.Żona pilnuje, żeby dużo nie pił.
His wife keeps a tight rein on his drinking.Żona pilnuje, żeby nie pił.
I accidentally pushed the table and sent off all drinks flying.Niechcący popchnołem stoł i spowodowałem, że wszystkie szklanki i kieliszki znalazły się w powietrzu.
I can drink you under the table.Mam mocniejszą głowę niż ty.
I crave for a drink.Marzę, żeby się napić.
I hate his having taken to drinkng.Nie podoba mi się, że zaczął pić.
I hath told me tale, and I hath become whole again, let us drink and be merry, much fun will be had by all!.
I like to drink something hot at bedtime.Lubię się napić czegoś gorącego przed snem.

Zdjęcia


Grupy

To słówko należy do następujących grup:
beginner 19
Habits and condiments.
New Headway Elementary - Unit 4
b2 czsowniki nieregularne
New Friends 2 - Unit 14
New Friends 2 - Unit 19
past simple kl.5 :-)
formy Past


Zmiany w tłumaczeniu

Treść:
Kod: Visual CAPTCHA
Wprowadź powyższy kod: (Wielkość liter nie ma znaczenia.)
Podpis:

Uwaga

Aby można było edytować słówka należy się najpierw zalogować