logo Logowanie
 
Słówko: XML

wind (wind, wound, wound)

Wymowa: W AY N D

Tłumaczenia

instrument dęty, nawijać, obrót, obwijać, wiatr, wietrzyć, zakręt, zapierać dech w piersi, zaprzeć dech w piersi, zwietrzyć, zwijać

Zobacz również: weave


Grupy znaczeniowe

Rzeczownik wind ma następujące znaczenia:

 1. winding, twist, wind - ( the act of winding or twisting )
  obrót, zakręt
 2. wind - ( breath )
 3. fart, farting, flatus, breaking wind, wind - ( a reflex that expels intestinal gas through the anus )
 4. wind instrument, wind - ( a musical instrument in which the sound is produced by an enclosed column of air that is moved by the breath )
 5. tip, lead, steer, confidential information, hint, wind - ( an indication of potential opportunity )
 6. idle words, jazz, nothingness, wind - ( empty rhetoric or insincere or exaggerated talk )
 7. wind - ( a tendency or force that influences events )
 8. air current, current of air, wind - ( air moving (sometimes with considerable force) from an area of high pressure to an area of low pressure )
Czasownik wind ma następujące znaczenia:
 1. hoist, lift, wind - ( raise or haul up with or as if with mechanical help )
 2. wreathe, wind - ( form into a wreath )
 3. wind up, wind - ( coil the spring of (some mechanical device) by turning a stem )
  zapierać dech w piersi, zaprzeć dech w piersi
 4. wrap, roll, twine, wind - ( wrap or coil around )
 5. weave, thread, meander, wander, wind - ( to move or cause to move in a sinuous, spiral, or circular course )
 6. scent, nose, wind - ( catch the scent of )
  wietrzyć, zwietrzyć
 7. curve, wind - ( extend in curves and turns )


Przykłady

A stone hurtled through the window.Kamień wleciał przez okno.
Built in the 16th century, the windmills are the first things seen when coming into the harbour, as they stand on a hill overlooking the village of Mykonos..
Dead leaves driven along by the wind.Zeschłe liście niesione wiatrem.
Don't lean out of the window when the train is moving.Nie wychylaj się przez okno z jadącego pociągi.
Find something to wedge the window open with..
For 16 years in exile, I had lived for the day when I would set foot again in Windhoek!Od 16 lat na uchodźstwie, nie mogłem się doczekać dnia, kiedy znowu postanie stopę w Windhoek!
From what I can gather, there was a windmill thereO ile się orientuję był tam wiatrak.
Fuck squeegee men dirtying up the clean windshield of my car. Get a fucking job!.
He keeps complaining and it really winds me up.Jego ciągłe nazekanie naprawdę mnie wkuża.
He saw the sights of summer felt the wind upon his brow..
He smashed his hand through the window..
He stuck his head through the window.Wystawił głowę przez okno.
He walked over to the window.Podszedł do okna.
Heavy rain and strong winds have caused disruption in parts of the South West..
High winds caused many trees to fall during the night.Silne wiatry powaliły w ciągu nocy wiele drzew.
His face has been weathered by the sun and wind.Miał twarz ogorzałą od słońca i wiatru.
I even hear on the grapevine that Internet Explorer 7 will only be available to people with registered copies of Microsoft Windows..
I heard the rain patter against the window.Słyszałem jak deszcz stuka o okno.
I heard the rain patter on the window.Słyszałem jak deszcz stuka o okno.
I must go back and make sure I closed the windows.Muszę wrócić i sprawdzić, czy zamknąłem okno.

Zdjęcia


Grupy

To słówko należy do następujących grup:
beginner 9
weather
Callan-Stage06
Callan-lesson 81
b2 czsowniki nieregularne


Zmiany w tłumaczeniu

Treść:
Kod: Visual CAPTCHA
Wprowadź powyższy kod: (Wielkość liter nie ma znaczenia.)
Podpis:

Uwaga

Aby można było edytować słówka należy się najpierw zalogować