logo Logowanie
 
Słówko: XML

spring (spring, sprang, sprung)

Wymowa: S P R IH NG

Tłumaczenia

detonować (minę), napływać (o łzach krwi), paczyć się, pojawiać się (o uśmiechu grymasie), powodować wypaczenie, przeskakiwać, przeskoczyć, rzucić się, skakać, skoczyć, skok, spowodować wypaczenie, sprężyna, uruchamiać, uruchomić, uwolnić z więzienia, wiosenny, wiosna, wydobyć z więzienia, wydostać z więzienia, wydostawać z więzienia, wypaczać się (o drewnie), wypłaszać, zakładać sprężyny, założyć sprężyny, zrywać się, zwalniać (mechanizm zapadkę zatrzask), źródło (wody)

Zobacz również: leap


Grupy znaczeniowe

Rzeczownik spring ma następujące znaczenia:

 1. leap, leaping, saltation, bound, bounce, spring - ( a light springing movement upwards or forwards )
  skok
 2. spring - ( a metal elastic device that returns to its shape or position when pushed or pulled or pressed )
  sprężyna
 3. give, springiness, spring - ( the elasticity of something that can be stretched and returns to its original length )
 4. spring - ( a point at which water issues forth )
  źródło (wody)
 5. fountain, outflow, outpouring, natural spring, spring - ( a natural flow of ground water )
 6. springtime, spring - ( the season of growth )
Czasownik spring ma następujące znaczenia:
 1. spring - ( develop suddenly )
 2. spring - ( produce or disclose suddenly or unexpectedly )
 3. bounce, resile, take a hop, bound, rebound, recoil, reverberate, ricochet, spring - ( spring back )
  rzucić się
 4. jump, leap, bound, spring - ( move forward by leaps and bounds )
  przeskakiwać, przeskoczyć, skoczyć
 5. spring - ( produce or disclose suddenly or unexpectedly )
 6. form, take form, take shape, spring - ( develop into a distinctive entity )


Przykłady

Every year they came loose with the spring thaw and drifted at random until the freeze began again..
Her behaviour springs from fear.Jej zachowanie wynika ze strachu.
I hate to spring this on you, but the family knew from the beginning.Przykro mi, że tak nagle z tym wyskakuję, ale rodzina wiedziała od początku.
I hate to spring this on you, but your finals are coming up.Przykro mi, że tak nagle z tym wyskakuję, ale zbliżają się twoje egzaminy dyplomowe.
I was really quite lucky. I got it for a song at a little furniture store. I was able to buy it for very little money because the owners of the store were right in the middle of their spring liquidation sale..
I was there in early spring before the trees had come into leaf.Byłem tam wczesną wiosną zanim drzewa pokryły się liśćmi.
It all began one quiet Friday spring morning in 2004..
It's getting to be close to spring, so clear out and clean up on selling things you no longer need or want..
Now spring had arrived, and the tree had leaved and budded.Obecnie pojawiła się wiosna i drzewo zazieleniło się i wypuściło pąki.
Ravens nest very early in the spring and they pair off in the late autumn..
Spring has come.Nadeszła wiosna.
Spring has come.Zaczęła się wiosna.
Spring made way for summer.Wiosna ustąpiła miejsca latu.
The days lengthened, and the spring came round.Dni się wydłużyły i nadeszła wiosna.
The first to spring to mind was hide and seek.Pierwszm co przychodzi do głowy była zabawa w chowanego.
The insects have either died out or have gone into hiding until the spring.Te owady albo wyginęły, albo ukryły się, aż do wiosny.
The springs have gone.Poszły resory.
There's a hint of spring in the air.Czuje się wiosnę w powietrzu.
There's little spring left in the mattress.Materac stracił sprężystość.
Um, I hate to spring this on you, but I'm afraid you're suffering from early-onset Alzheimer's disease..

Zdjęcia


Grupy

To słówko należy do następujących grup:
beginner 15
time
New Headway Elementary - Unit 4
b2 czsowniki nieregularne
New Friends 2 - Unit 17 - powiększony
New Friends 2 - Unit 17
Wojtek7unit
Bartek Unit 5


Zmiany w tłumaczeniu

Treść:
Kod: Visual CAPTCHA
Wprowadź powyższy kod: (Wielkość liter nie ma znaczenia.)
Podpis:

Uwaga

Aby można było edytować słówka należy się najpierw zalogować