logo Logowanie
 
Słówko: XML

do (do, did, done)

Wymowa: D UW

Tłumaczenia

robić

Zobacz również: answer


Grupy znaczeniowe

Rzeczownik do ma następujące znaczenia:

 1. Doctor of Osteopathy, do - ( doctor's degree in osteopathy )
 2. doh, ut, do - ( the syllable naming the first (tonic) note of any major scale in solmization )
 3. bash, brawl, do - ( an uproarious party )
Czasownik do ma następujące znaczenia:
 1. act, behave, do - ( behave in a certain manner )
 2. dress, arrange, set, coif, coiffe, coiffure, do - ( arrange attractively )
 3. make, do - ( create or design, often in a certain way )
 4. cause, make, do - ( give rise to )
 5. perform, execute, do - ( carry out or perform an action )
 6. do - ( travel or traverse (a distance) )
 7. manage, do - ( carry on or manage )
 8. make, do - ( engage in )
 9. perform, do - ( get (something) done )
 10. practice, practise, exercise, do - ( carry out or practice )
 11. fare, make out, come, get along, do - ( proceed or get along )
 12. suffice, answer, serve, do - ( be sufficient )
 13. serve, do - ( spend time in prison or in a labor camp )


Przykłady

"Do I look like a skeleton?" asked the Lone Ranger. Czy ja wyglądam na kościotrupa? zapytał Samotny Włóczęga
"Don't worry about it." the man answered. "Nic się nie martw", odpowiedział mężczyzna
"He jumped right there!" Betty pointed down into the darkness. "On skoczył dokładnie tam!" Betty wskazała w dół, w ciemność.
"Hi, how`s tricks?" "Oh, fine, how are you doing?".
"How much do you know about marketing?" "Bugger all.".
"What weapon can be unethical?" "Biological weapons, insidious nerve gas - you know, things that don't make a bang. That takes most of the fun out of it.""Jaka broń może być nieetyczna?" "Broń biologiczna, gazy paraliżujące i takie, wiesz... wszystko, co nie wybucha. A huk to przecież połowa zabawy."
"Where do you want to go for a lunch?" I'm not fussed."Gdzie chcesz iść na lunch?" Wszystko mi jedno.
£1 doesn't go very far these days.W dzisiejszych czasach 1£ niewiele znaczy.
‘Do not lean out’„Nie wychylać się”
‘Is that the best you can do?’ he sneered.„Tylko na to cię stać?” zapytał szyderczo.
''What in the world are you doing, coming out here every five minutes?'' "Co pani na Boga robi, wychodząc tutaj co pięć minut?"
'Come down or we'll shoot!' cried the mate.'Zejdź na dół, albo będziemy strzelać!' krzyknął marynarz.
'Do you think there'll be an election next year?' 'I think it's on the cards'.'Sądzisz, że, w przyszym roku będą wybory?' 'Myślę, że się na to zanosi.'
'He didn't do it,' she blurted out."On tego nie zrobił", wyrwało się jej.
'He had no money at all after the war but soon got a fob?' - 'Yes, some people have a knack of landing on their feet, don't they?'Po wojnie w ogóle nie miał peniedzy, ale znalazł prace?' 'Tak, niektórzy mają dryg do spadania na cztery łapy, prawda?'
'I'll have to get up early to catch the train tomorrow.' - 'My heart bleeds for you. I have to do that every morning.'"Będę musial jutro bardzo wcześnie wstać, żeby złapać pociąg." "Moje wyrazy współczucia. Ja muszę robić to każdego ranka."
'The Last Supper' is widely regarded as Leonardo da Vinci's masterpiece.Powszechnie uważa się, że 'Ostatnia Wieczerza' to arcydzieło Leonarda da Vinci.
'What would you like to do?' ' I'm not bothered really.''Co chcialbyś robić?' 'Naprawdę jest mi to obojętne.'
'Why did he do it?' - 'Beats me!'"Dlaczego to zrobił?" - "Nie mam zielonego pojęcia."
'Would you like a cigarette?' - 'no, I'm trying to cut down.'"Może papierosa?" - "nie, dziękuję, staram się ograniczyć palenie."

Zdjęcia


Grupy

To słówko należy do następujących grup:
beginner 6
New Headway Elementary - Unit 4
b2 czsowniki nieregularne
past simple kl.5 :-)
formy Past


Zmiany w tłumaczeniu

Treść:
Kod: Visual CAPTCHA
Wprowadź powyższy kod: (Wielkość liter nie ma znaczenia.)
Podpis:

Uwaga

Aby można było edytować słówka należy się najpierw zalogować