logo Logowanie
 
Słówko: XML

speak (speak, spoke, spoken)

Wymowa: S P IY K

Tłumaczenia

mówić, przemawiać

Zobacz również: talk


Grupy znaczeniowe

Czasownik speak ma następujące znaczenia:

  1. talk, utter, mouth, verbalize, verbalise, speak - ( express in speech )
  2. talk, speak - ( exchange thoughts )
  3. talk, speak - ( use language )
    mówić
  4. address, speak - ( give a speech to )
    przemawiać
  5. speak - ( make a characteristic or natural sound )


Przykłady

An ability to speak Spanish could come in handy.Znajomość hiszpańskiego może się przydać.
Can't you speak in plain English?Czy możesz mówić jasno?
Can't you speak in plain English?Czemu nie powiesz jasno?
Considering you've only been studying for a year, you speak English very well.Zważywszy na to, że tylko od roku uczysz się angielskiego całkiem nieźle juz mówisz.
Did you have much fun? - None to speak of.Dobrze się bawiłeś? - Nie warto o tym mówić.
Don’t speak to me like that! or to anyone else, for that matter!Nie odzywaj się do mnie w ten sposób, ani w ogóle do nikogo, jeśli już o to chodzi!
Don't let on that you speak German.Nie zdradź się, że mówisz po niemiecku.
Fuck the Korean grocers with their pyramids of overpriced fruit and their tulips and roses wrapped in plastic. Ten years in the country, still no speaky English?.
he does not speak Frenchon nie mówi po francuzku
He flatters himself that he speaks fluent French.Oszukuje samego siebie, że płynne mówi po francusku.
He is, so to speak, the brains of the organization.Jest, że tak powiem, mózgiem organizacji.
He speaks with a pronounced French accent.Mówi z wyraźnym francuskim akcentem.
He tends to shy away from public speaking.Na ogół unika oratorstwa.
Here in Maui, Hawaii many people speak in Pidgin terminology and we all enjoy the clever adaptations of words, so we design and manufacture creative pidgin..
His letter bespeaks his willingness to help..
I can see no conceivable reason for just putting down the name of a speaker if you cannot also put down what he says.Nie widzię absolutnie żadnej przyczyny, dla której miałbym zapisać imię prelegata jeśli nie takrze nie potrafię zapisac tego co mówi.
I can speak a little Japanese, but reading it is quite another matter.Mówię trochę po japońsku, ale czytanie to zupełnie inna sprawa.
I can't speak a word of French so I'm marked out as a foreigner as soon as I arrive in France..
I like to think I speak German quite well.Uważam, może niesłusznie, że nieźle mówię po niemiecku.
I must make it up to you for having been afraid to speak out at a better time..

Zdjęcia


Grupy

To słówko należy do następujących grup:
beginner 12
b2 czsowniki nieregularne
past simple kl.5 :-)


Zmiany w tłumaczeniu

Treść:
Kod: Visual CAPTCHA
Wprowadź powyższy kod: (Wielkość liter nie ma znaczenia.)
Podpis:

Uwaga

Aby można było edytować słówka należy się najpierw zalogować