logo Logowanie
 
Słówko: XML

lose (lose, lost, lost)

Wymowa: L UW Z

Tłumaczenia

gubić, przegrać, stracić, stracić, tracić, tracić, utracić, zabłądzić, zgubić, zgubić się

Zobacz również: miss


Grupy znaczeniowe

Czasownik lose ma następujące znaczenia:

 1. suffer, lose - ( be set at a disadvantage )
 2. lose - ( fail to win )
 3. fall back, drop off, fall behind, recede, lose - ( retreat )
 4. misplace, mislay, lose - ( place (something) where one cannot find it again )
 5. lose - ( suffer the loss of a person through death or removal )
 6. miss, lose - ( fail to perceive or to catch with the senses or the mind )
 7. lose - ( allow to go out of sight )
 8. lose - ( miss from one's possessions )
  gubić, zabłądzić, zgubić się
 9. lose - ( fail to keep or to maintain )
 10. lose - ( fail to get or obtain )
 11. turn a loss, lose - ( fail to make money in a business )
  stracić, tracić, tracić, utracić


Przykłady

A single company can close a factory, eliminating 74,000 jobs in one fell swoop.Jedna firma może zamknąć fabrykę, likwidująć za jednym zamachem 74000 miejsc pracy.
As time goes by, they will lose more and they will not be able to escape lightly from their predicament.Z czasem, będą tracili coraz więcej i nie będą w stanie ujść na sucho z kłopotliwego położenia.
At one time they were close friend, but over the years they've drifted apart.Kiedyś byli bliskimi przyjaciółmi, ale przez lata ich drogi się rozeszły.
Darkness closed down on the city.Zmrok zapadł nad miastem.
First, we cut away the nerve to his own muscle, then we took the arm nerves and just kind of had them shift down onto his chest and closed him up.Najpierw wycięliśmy nerw z jego mięśnia, potem pobraliśmy nerwy z ramienia i przełożyliśmy je do klatki piersiowej, następnie zamknęliśmy pacjenta.
Gangs will not lose sleep over new crime measures..
Have you tried to close down your sensitivities?Czy próbowałeś wyłączyś swoje uczucia?
He came close to giving up.Był bliski rezygnacji.
He found her remark a bit close to home.Poczuł się trochę dotknięty jej uwagą.
He has the most to lose.On ma najwięcej do stracenia.
He neglected to mention the fact that we could lose money on the deal.Nie raczoł wspomnieć, że możemy stracić pieniądze na tym interesie.
He was born close on a hundred years ago.Urodził się niemal sto lat temu.
He's worried that he'll lose his job.Martwi się, że straci pracę.
Here's a close-up of our wedding cake..
His eyes are set very close together.Ma oczy osadzone bardzo blisko siebie.
His eyes closed and he fell asleep.Oczy mu się zamknęły i usnął.
His hand closed upon the knife.Jego ręka zacisnęła się na nożu.
His hands closed around my throat.Zacisnął mi ręce na szyi.
His knee is tucked hard in my crotch and I feel him wiggle it closer, as if he wants to knee-fuck my gaping pussy..
His mind is closed to anything new.On nie uznaje żadnych nowości.

Zdjęcia


Grupy

To słówko należy do następujących grup:
sport-verbs
b2 czsowniki nieregularne


Zmiany w tłumaczeniu

Treść:
Kod: Visual CAPTCHA
Wprowadź powyższy kod: (Wielkość liter nie ma znaczenia.)
Podpis:

Uwaga

Aby można było edytować słówka należy się najpierw zalogować