logo Logowanie
 
Słówko: XML

tell (tell, told, told)

Wymowa: T EH L

Tłumaczenia

informować, mówić, opowiedzieć, poto żeby, powiedzieć, relacjonować

Zobacz również: narrate


Grupy znaczeniowe

Rzeczownik tell ma następujące znaczenia:

  1. William Tell, tell - ( a Swiss patriot who lived in the early 14th century and who was renowned for his skill as an archer )
Czasownik tell ma następujące znaczenia:
  1. distinguish, separate, differentiate, secern, secernate, severalize, severalise, tell apart, tell - ( mark as different )
  2. tell - ( discern or comprehend )
  3. order, enjoin, say, tell - ( give instructions to or direct somebody to do something with authority )
  4. tell - ( let something be known )
  5. narrate, recount, recite, tell - ( narrate or give a detailed account of )
  6. evidence, tell - ( give evidence )
  7. state, say, tell - ( express in words )
  8. assure, tell - ( inform positively and with certainty and confidence )


Przykłady

"Can I sleep on it, and tell you my decision tomorrow?".
'Tell Harding de Skeleton sends his regards!' he shouted.'Powiedzcie Hardingowi, że Kościotrup przesyła pozdrowienia!' - krzyknął.
A funny story that lost nothing in the telling.Zabawna historyjka, która nie straciła nic w opowiadaniu.
And the man replies, "My God! Don't tell me you've got a motorcycle in there!"Mężczyzna odpowiada," O mój Boże! Tylko nie mów mi, że masz tam motocykl!"
Any fool could tell that she was joking.Ktoś mógł powiedzieć, że ona żartuje.
Any teacher will tell you the same story.Każdy nauczyciel powie ci to samo.
Anyone who conducts an argument by appealing to authority is not using his intelligence; he is just using his memory.Kto rozprawia, powołując się na autorytet, nie posługuje się rozumem, lecz raczej pamięcią.
Can you tell me if this dress is in the sale?.
Can you tell reason why you are so unhappy?.
Chloe wants to tell her mother she’s fallen in love with a girlfriend..
Did she really hear the captain and the flight attendant telling her to put on her seatbelt?Czy rzeczywiście słyszała jak kapitan i stewardessa każą jej zapiąć pas?
Do you dare to tell him the news?.
Don't go telling everyone.Nie rozpowiadaj wszystkim naokoło.
Don't tell me it' not worth tryin' for Nie mów mi,że nie warto walczyć o to
Don't tell me it's not worth fightin' for Nie mów mi,że nie warto walczyć o to
Don't tell me it's not worth tryin' for Nie mów mi, że nie warto się starać
Due to the fact that the satellite link had broken down.Z powodu przerwania łączności satelitarnej.
Given an opportunity I'll tell her this evening.Jeżeli nadarzy się okazja, powiem jej dzisiaj wieczorem.
Go on, tell me, I can take it!No dalej, mów, jakoś to zniosę!
He can't tell chalk from cheese.Nie jest w stanie dostrzec najbardziej oczywistych różnic.

Zdjęcia


Grupy

To słówko należy do następujących grup:
beginner 3
Callan-Stage06
Callan-lesson 89
Callan-lesson 92
b2 czsowniki nieregularne


Zmiany w tłumaczeniu

Treść:
Kod: Visual CAPTCHA
Wprowadź powyższy kod: (Wielkość liter nie ma znaczenia.)
Podpis:

Uwaga

Aby można było edytować słówka należy się najpierw zalogować