logo Logowanie
 
Słówko: XML

upset (upset, upset, upset)

Wymowa: AH P S EH T

Tłumaczenia

denerwować się, martwić, pokonać niespodziewanie (przeciwnika uważanego za silniejszego), wylać, wytrącać z równowagi, zaniepokojony, zdenerwować, zdenerwowany, zmartwiony

Zobacz również: discompose


Grupy znaczeniowe

Przymiotnik upset ma następujące znaczenia:

 1. upset - ( used of an unexpected defeat of a team favored to win )
 2. broken, confused, disordered, upset - ( thrown into a state of disarray or confusion )
 3. disquieted, distressed, disturbed, worried, upset - ( afflicted with or marked by anxious uneasiness or trouble or grief )
 4. overturned, upturned, upset - ( having been turned so that the bottom is no longer the bottom )
 5. upset - ( mildly physically distressed )
Rzeczownik upset ma następujące znaczenia:
 1. overturn, upset - ( an improbable and unexpected victory )
 2. overturn, turnover, upset - ( the act of upsetting something )
 3. derangement, overthrow, upset - ( the act of disturbing the mind or body )
 4. swage, upset - ( a tool used to thicken or spread (the end of a bar or a rivet etc.) by forging or hammering or swaging )
 5. disorder, upset - ( condition in which there is a disturbance of normal functioning )
 6. disturbance, perturbation, upset - ( an unhappy and worried mental state )
Czasownik upset ma następujące znaczenia:
 1. upset - ( disturb the balance or stability of )
 2. upset - ( defeat suddenly and unexpectedly )
 3. swage, upset - ( form metals with a swage )
 4. disturb, trouble, upset - ( move deeply )
 5. discompose, untune, disconcert, discomfit, upset - ( cause to lose one's composure )
 6. overturn, tip over, turn over, knock over, bowl over, tump over, upset - ( cause to overturn from an upright or normal position )
  pokonać niespodziewanie (przeciwnika uważanego za silniejszego)


Przykłady

I did no such thing and am upset that she undermined my reputation with my landlord.Nie zrobiłem takiej rzeczy i niepokoić się, że ona nadszarpnęła moją reputację u mojego gospodarza.
I had a stomach upset.Miałem rozstrój żołądka.
I have to work on new year's eve and I work 3rd shift so I am upset that I have to bring in the New Year at work.W sylwesta pracuję i na dodatek na trzecią zmianę wiec jestem zdenerwowany aby przywitać nowy rok.
I never once saw him get angry or upset.Nigdy nawet nie widziałem jak się rozzłościł albo zdenerwował.
I was only teasing, I didn't mean to upset you..
I'm slightly upset she forgot my birthday..
If I told her that she'd upset him she'd be mortified..
Look, just lay off will you! Can't you see how upset he is?.
She is upset that I can't answer her because I have no idea what she is on about..
She takes a perverse delight in upsetting me.Denerwowanie mnie sprawia jej wręcz perwersyjną przyjemność.
The bad news upset me.Złe wiadomości przygnębiły mnie.
We were warned not to eat the fish which might give us a slight stomach upset..
You seemed so chirpy in the morning and now you're upset.Rano wydawało się, że jesteś w dobrym nastroju, a teraz jesteś przygnębiony.
You've only succeeded in upsetting your mother.Jedyne, co ci się udało, to zdenerwować matkę.

Zdjęcia


Grupy

To słówko należy do następujących grup:
b2 czsowniki nieregularne
Callan-Stage09


Zmiany w tłumaczeniu

Treść:
Kod: Visual CAPTCHA
Wprowadź powyższy kod: (Wielkość liter nie ma znaczenia.)
Podpis:

Uwaga

Aby można było edytować słówka należy się najpierw zalogować