logo Logowanie
 
Słówko: XML

mistake (mistake, mistook, mistaken)

Wymowa: M IH S T EY K

Tłumaczenia

błąd, mylić, pomylić, pomyłka

Zobacz również: confuse


Grupy znaczeniowe

Rzeczownik mistake ma następujące znaczenia:

  1. error, fault, mistake - ( a wrong action attributable to bad judgment or ignorance or inattention )
  2. misunderstanding, misapprehension, mistake - ( an understanding of something that is not correct )
  3. error, mistake - ( part of a statement that is not correct )
Czasownik mistake ma następujące znaczenia:
  1. err, slip, mistake - ( to make a mistake or be incorrect )
    mylić, pomylić
  2. misidentify, mistake - ( identify incorrectly )


Przykłady

He got hot under the collar when I suggested that he might be mistaken.Rozzłościł się, gdy zasugerowałem, że może się mylić.
He was under the mistaken belief that I was in charge.Byłem mylnie przekonany, że on dowodzi.
He's a strange bloke and no mistake.Bez dwóch zdań jest dziwnym facetem.
He's made one mistake too many, and now they're out for his scalp.Popełnił jeden błąd za dużo i teraz chcą mu się dobrać do skóry.
His critics leaped on his mistake.Krytycy z satysfakcją wytknęli mu błąd.
I am motivated when I am in a friendly and warm environment, where I know that if I make a mistake and get nervous, there are people to help me.Mam motywację, kiedy jestem w ciepłym i przyjaznym otoczeniu, w którym mam pewność, że uzyskam pomoc, gdy popełnię błąd i będę zdenerwowany.
I counted ten spelling mistakes in his essay.W jego wypracowaniu naliczyłam dziesięć błędów ortograficznych.
I flinch at the thought of making such a careless mistake.Wzdrygam się na myśl o popełnieniu takiego bezmyślnego blędu.
I know it was a stupid mistake, but there's no need to rub it in!Wiem, że to była głupia pomyłka, ale nie trzeba jej wypominać!
I made the mistake of helping him.Zrobiłam głupstwo i pomogłam mu.
I said all along that it was a mistake.Od początku mówiłem, że to jest błąd.
I told you that he had not made a mistake, nor had he.Powiedziałem ci, że on się nie omylił, i nie omylił się.
I'm aware I've been treading on thin ice recently, and I realize the mistakes I've made.
I'm not going to take the rap for someone else's mistakes.Nie zamierzam dostać w tyłek za błądy kogoś innego.
I'm sorry. I opened your letter by mistake.Przepraszam. Otworzyłem przez pomyłke twój list.
If you exclude the spelling mistakes, it's a good piece of work.Jeśli pominąć błędy ortograficzne, to jest to dobra praca.
If you get keyed up, you'll lock up and make a mistake that could cause an accident..
In my judgment, however, an inexcusable mistake has been made which requires this response..
It was a case of mistaken identity.Wzięto ją za kogo innego.
It was his mistake, but I won't hold it against him.To był jego błąd, ale nie będę miał mu tego za złe.

Zdjęcia


Grupy

To słówko należy do następujących grup:
moje różne słowka
b2 czsowniki nieregularne


Zmiany w tłumaczeniu

Treść:
Kod: Visual CAPTCHA
Wprowadź powyższy kod: (Wielkość liter nie ma znaczenia.)
Podpis:

Uwaga

Aby można było edytować słówka należy się najpierw zalogować