logo Logowanie
 
Słówko: XML

spell (spell, spelled, spelled)

Wymowa: S P EH L

Tłumaczenia

czar, literować, okres, pisać, pisać poprawnie, przeciąg czasu, zaklęcie, zapowiadać, zwiastować

Zobacz również: enchant


Grupy znaczeniowe

Rzeczownik spell ma następujące znaczenia:

  1. magic spell, charm, spell - ( a verbal formula believed to have magical force )
  2. enchantment, trance, spell - ( a psychological state induced by (or as if induced by) a magical incantation )
  3. while, piece, patch, spell - ( a period of indeterminate length (usually short) marked by some action or condition )
    okres, przeciąg czasu
  4. go, tour, turn, spell - ( a time for working (after which you will be relieved by someone else) )
Czasownik spell ma następujące znaczenia:
  1. import, spell - ( indicate or signify )
  2. spell - ( recite the letters of or give the spelling of )
  3. spell - ( place under a spell )
  4. write, spell - ( write or name the letters that comprise the conventionally accepted form of (a word or part of a word) )


Przykłady

I counted ten spelling mistakes in his essay.W jego wypracowaniu naliczyłam dziesięć błędów ortograficznych.
I had to spell it out to him.Musiałem mu to jasno wytłumaczyć.
I thought it was a pun on voter fraud, and should be spelled schadenfraud..
If you exclude the spelling mistakes, it's a good piece of work.Jeśli pominąć błędy ortograficzne, to jest to dobra praca.
If you're lazy or can't remember how to spell the full name you can get to this site using the simpler version of it.
It looks as if we are in for a settled spell this week.Wygląda na to, że doświadczymy kilka dni ładnej pogody w tym tygodniu.
More sunny spells across France, although there will be some mist and fog patches here as well.Więcej przejaśnień wzdłuż Francji, chociaż wystapią też miejscami mgły i zamglenia.
Sabrina has miscast a spell, got herself trapped and needs to be unzapped!.
The newspaper has a reputation for being littered with spelling mistakes..
The spelling mistakes in the text had been highlighted in green..
The writer weaves a spell.Autor trzyma czytelnika w napięciu.
Which country aside from UK, USA, Canada, and Australia speaks the best English Grammar and correct spelling?.

Zdjęcia


Grupy

To słówko należy do następujących grup:
beginner 5
Trudne słówka 2.
callan VIII
b2 czsowniki nieregularne
Hania 1


Zmiany w tłumaczeniu

To słówko ma zgłoszony błąd w tłumaczeniu.


Uwaga

Aby można było edytować słówka należy się najpierw zalogować