logo Logowanie
 
Słówko: XML

read (read, read, read)

Wymowa: R EH D

Tłumaczenia

czytać, czytał, czytanie

Zobacz również: learn


Grupy znaczeniowe

Rzeczownik read ma następujące znaczenia:

 1. read - ( something that is read )
  czytanie
Czasownik read ma następujące znaczenia:
 1. understand, interpret, translate, read - ( make sense of a language )
  czytać
 2. learn, study, take, read - ( be a student of a certain subject )
 3. read - ( to hear and understand )
 4. take, read - ( interpret something in a certain way )
 5. read - ( interpret something that is written or printed )
 6. read - ( look at, interpret, and say out loud something that is written or printed )
 7. read - ( interpret the significance of, as of palms, tea leaves, intestines, the sky, etc. )
 8. scan, read - ( obtain data from magnetic tapes )
 9. register, show, record, read - ( indicate a certain reading )
 10. read - ( audition for a stage role by reading parts of a role )
 11. say, read - ( have or contain a certain wording or form )


Przykłady

A burnt child dreads the fire.Kto się na gorącym sparzył, ten na zimne dmucha.
A dreadful misfortune has befallen the familyStraszne nieszczeście przytrafiło się rodzinie.
A friend of mine kept bugging me to read this book about ACoAs though, to see if maybe it left some deeper problems in me, and I definitely recognized myself in it..
A smile spread across his face.Uśmiech rozjaśnił mu twarz.
A woman needs not spread her legs to be a harlot.Kobieta nie potrzebuje rozłożyć nóg, żeby zostać ladacznicą.
A woman should only spread her legs for another horny woman!Kobieta powinna tylko rozłożyć swe nogi dla innej napalonej kobiety!
Afrer her divorce, it took her a long time to readjust to being single again .Po rozwodzie, długo zajeło jej ponownie przystosować się do tego, że znowu jest sama.
All our funds are already committed.Wszystkie nasze fundusze są już rozdysponowane.
Are we ready for the off, then?.
Are you ready for the fray?Jesteś gotów do boju?
Are you ready to lift-off?.
As she read the letter tears welled up in her eyes.Kiedy przeczytała list łzy zakręciły jej się w oczach.
As was my custom, I had read her letter immediately it arrived.Tak, jak to miałem w zwyczaju, przeczytałem jej list natychmiast jak przyszedł.
As you will have already gathered, this is where we spent our evenings.Jak zdążyłeś się już przekonać tu właśnie spędziliśmy wieczory.
As you will have gathered if you've read an earlier post, I didn't have friends to share this sort of information with..
At the age of 40, she had already scaled the heights of the acting profession.W wieku 40 lat w środowisku aktorskim osiągnęła już szczytu zawód aktora.
Besides, I already made you a promise.A poza tym złożyłem ci już obietnicę.
Bread is their staple diet.Chleb stanowi podstawę ich pożywienia.
breadcrumbsbułka tarta
Bush readily agrees, and fifteen minutes later, the little man walks by, deep in conversation with his client. Bush chętnie się zgadza i piętnaście minut później mały człowieczek przechodzi obok, pochłonięty konwersacją ze swoim klientem.

Zdjęcia


Grupy

To słówko należy do następujących grup:
beginner 4
Moje czasowniki
New Headway Elementary - Unit 6
down
b2 czsowniki nieregularne
Grupa 1 - pre intermediate
past simple kl.5 :-)


Zmiany w tłumaczeniu

Treść:
Kod: Visual CAPTCHA
Wprowadź powyższy kod: (Wielkość liter nie ma znaczenia.)
Podpis:

Uwaga

Aby można było edytować słówka należy się najpierw zalogować