logo Logowanie
 
Słówko: XML

catch (catch, caught, caught)

Wymowa: K AE CH

Tłumaczenia

chwyt, chwytać, łapać, schwycić, zapięcie, zatrzask, zdobycz, złapać, złapać

Zobacz również: take in


Grupy znaczeniowe

Rzeczownik catch ma następujące znaczenia:

 1. apprehension, arrest, collar, pinch, taking into custody, catch - ( the act of apprehending (especially apprehending a criminal) )
 2. grab, snatch, snap, catch - ( the act of catching an object with the hands )
 3. catch - ( a cooperative game in which a ball is passed back and forth )
 4. catch - ( a fastener that fastens or locks a door or window )
  zapięcie
 5. stop, catch - ( a restraint that checks the motion of something )
 6. catch - ( a hidden drawback )
 7. catch - ( a break or check in the voice (usually a sign of strong emotion) )
 8. catch - ( anything that is caught (especially if it is worth catching) )
 9. match, catch - ( a person regarded as a good matrimonial prospect )
 10. haul, catch - ( the quantity that was caught )
Czasownik catch ma następujące znaczenia:
 1. catch - ( contract )
 2. catch - ( delay or hold up )
  schwycić, złapać
 3. catch - ( be struck or affected by )
 4. get, catch - ( grasp with the mind or develop an undersatnding of )
 5. trip up, catch - ( detect a blunder or misstep )
 6. catch - ( discover or come upon accidentally, suddenly, or unexpectedly )
 7. catch - ( become aware of )
 8. catch - ( be the catcher )
 9. overtake, catch up with, catch - ( catch up with and possibly overtake )
 10. get, capture, catch - ( succeed in catching or seizing, especially after a chase )
 11. hitch, catch - ( to hook or entangle )
 12. catch - ( cause to become accidentally or suddenly caught, ensnared, or entangled )
 13. catch - ( spread or be communicated )
 14. get, catch - ( reach with a blow or hit in a particular spot )
 15. grab, take hold of, catch - ( take hold of so as to seize or restrain or stop the motion of )
 16. capture, catch - ( capture as if by hunting, snaring, or trapping )
 17. catch - ( take in and retain )
 18. arrest, get, catch - ( attract and fix )
 19. get, catch - ( apprehend and reproduce accurately )
 20. capture, enamour, trance, becharm, enamor, captivate, beguile, charm, fascinate, bewitch, entrance, enchant, catch - ( attract )
 21. catch - ( reach in time )
 22. get, catch - ( suffer from the receipt of )
 23. pick up, catch - ( perceive with the senses quickly, suddenly, or momentarily )
 24. watch, view, see, take in, catch - ( see or watch )
 25. take in, overhear, catch - ( hear, usually without the knowledge of the speakers )
 26. get, catch - ( perceive by hearing )
 27. catch - ( get or regain something necessary, usually quickly or briefly )
 28. catch - ( check oneself during an action )
 29. catch - ( start burning )


Przykłady

'I'll have to get up early to catch the train tomorrow.' - 'My heart bleeds for you. I have to do that every morning.'"Będę musial jutro bardzo wcześnie wstać, żeby złapać pociąg." "Moje wyrazy współczucia. Ja muszę robić to każdego ranka."
Anglers always exaggerate when they talk about the size of the fish they catch.Wędkarze zawsze przesadzają, opowiadając o rozmiarach złapanych ryb.
I didn't catch what you said..
I don't quite catch your drift.Nie całkiem rozumiem, o co ci chodzi.
I finally managed to extricate myself from the meeting by saying that I had a train to catch.Zdołałem się wyrwać ze spotkania, mówiąć, że muszę złapać pociąg.
I have to catch up on my reading.Muszę nadrobić zaległości w czytaniu.
I hope he'll catch on to the basics at least.Mam nadzieje, że on załapie chociaż podstawy.
I thought I'd take my lunch outside and catch a few rays..
I'll try once I catch up on work and get some free time..
I'm embarrassed to say that if I ever were going to catch up on my Hume..
I'm going out to catch a few rays before lunch..
If I catch you pissing your teeth will be missing..
It looks like a good offer but I'm sure there must be a catch in it.Wyglada na dobrą ofertę, ale jestem pewnien, że musi być w tym jakiś haczyk.
It's just that there's so much to catch up on having been away.Chodzi tylko o to, żeby wrócić do tego co się odkładało będąc nieobecnym.
Left home at 2am to catch the Eurotunnel - it's a bank holiday weekend so we couldn't get a later crossing..
Let's make an evening of it and catch the last train home..
Maybe I'll fall behind but I don't mind because I'll catch up..
Mom catches son smelling her thong..
Poising himself on a rock, he cut the water a moment later in a knife-sharp dive and as his friends watched anxiously from the shore, he set out to catch the boat.Ustawiwszy się na skale, chwilę później przeciął wodę w ostrym jak nóż zanurzeniu i podczas gdy jego przyjaciele patrzyli zaciekawieni z brzegu, puścił się w pogoń za statkiem.
She just had time to put her feet up and catch forty winks before dinner..

Zdjęcia


Grupy

To słówko należy do następujących grup:
beginner 13
sport-verbs
Callan-Stage 05
b2 czsowniki nieregularne
wyrażenia
past simple kl.5 :-)
formy Past
ochrona osób


Zmiany w tłumaczeniu

Treść:
Kod: Visual CAPTCHA
Wprowadź powyższy kod: (Wielkość liter nie ma znaczenia.)
Podpis:

Uwaga

Aby można było edytować słówka należy się najpierw zalogować