logo Logowanie
 
Słówko: XML

spend (spend, spent, spent)

Wymowa: S P EH N D

Tłumaczenia

spędzać, wydać, wydawać, zużyć, zużywać

Zobacz również: expend


Grupy znaczeniowe

Czasownik spend ma następujące znaczenia:

  1. expend, drop, spend - ( pay out )
  2. spend - ( spend completely )
    zużyć, zużywać
  3. pass, spend - ( pass (time) in a specific way )


Przykłady

A report has shown that children spend too much time vegetating in front of the TV..
Did you spend the night together?.
Every now and then I go to town and spend loads of money.Co jakiś czas jeżdzę do miasta i wydaję kupę pieniedzy.
For the most part, she is a withdrawn and despairing person who spends many hours alone, feeling empty and sad..
He always keeps his balance when it comes to spending money.Zawsze zachowuje rozwagę kiedy przychdzi wydawać pieniądze.
He must have tapped my telephone line, He must have known I'm spendin' my time alone..
He spends a ridiculous length of time in the bathroom.Przesiaduje w łazience nieprawdopodobnie długo.
He spends all his time gardening to the exclusion of everything else.Przez cały czas zajmuje się ogrodem kosztem innych zajęć.
He spends all his time gardening to the exclusion of his family.Przez cały czas zajmuje się ogrodem kosztem rodziny.
He spends money like water.Pieniądze przeciekają mu przez palce.
He was given an 18-month sentence suspended for 12 months.Został skazany na półtora roku z zawieszeniem na rok.
Her sentence was suspended.Dostała wyrok w zawieszeniu.
How to keep a lid on your christmas spending spree.Jak zapanować nad bożo narodzeniowym szaleństwem?
I crave acceptance from others as much as I crave it from myself and because of that, I spend most of my time alone..
I don't see the point of spending all your money on clothes.Nie widzę sensu w wydawaniu wszystkich pieniędzy na ubrania.
I finished up spending $500.Skończyło się na tym, że wydałem 500 dolarów.
I spend a lot one month and not so much the next and in the end it balances out..
I spend most of my time ferrying the children about..
I usually spend my holidays walking in the Tatra mountains.Zwykle spędzam wakacje, chodząc po Tatrach.
I went on a spending spree on Saturday.W sobotę, zaszalalem.

Zdjęcia


Grupy

To słówko należy do następujących grup:
beginner 21
New Headway Elementary - Unit 4
New Headway Elementary - Unit 6
słówka2
b2 czsowniki nieregularne


Zmiany w tłumaczeniu

Treść:
Kod: Visual CAPTCHA
Wprowadź powyższy kod: (Wielkość liter nie ma znaczenia.)
Podpis:

Uwaga

Aby można było edytować słówka należy się najpierw zalogować