logo Logowanie
 
Słówko: XML

hurt (hurt, hurt, hurt)

Wymowa: HH ER T

Tłumaczenia

II i III forma hurt, krzywda, przykrość, rana, ranić, ranny, skaleczony, skaleczyć, skaleczyć, sprawiać przykrość, sprawić ból, sprawić przykrość, urazić, zadać ból, zadawać ból, zranić

Zobacz również: wound


Grupy znaczeniowe

Przymiotnik hurt ma następujące znaczenia:

 1. weakened, hurt - ( used of inanimate objects or their value )
 2. wounded, hurt - ( suffering from physical injury especially that suffered in battle )
Rzeczownik hurt ma następujące znaczenia:
 1. damage, harm, scathe, hurt - ( the act of damaging something or someone )
 2. detriment, hurt - ( a damage or loss )
 3. suffering, hurt - ( feelings of mental or physical pain )
 4. distress, suffering, hurt - ( psychological suffering )
  krzywda, przykrość
 5. injury, harm, trauma, hurt - ( any physical damage to the body caused by violence or accident or fracture etc. )
Czasownik hurt ma następujące znaczenia:
 1. hurt - ( give trouble or pain to )
  zadać ból, zadawać ból
 2. suffer, hurt - ( feel pain or be in pain )
 3. injure, hurt - ( cause damage or affect negatively )
 4. pain, anguish, hurt - ( cause emotional anguish or make miserable )
  sprawiać przykrość, sprawić przykrość
 5. wound, injure, bruise, offend, spite, hurt - ( hurt the feelings of )
 6. ache, suffer, hurt - ( feel physical pain )
  urazić
 7. ache, smart, hurt - ( be the source of pain )


Przykłady

A stone hurtled past me.Kamień przeleciał tuż koło mnie.
A stone hurtled through the window.Kamień wleciał przez okno.
David was frightened that he might have hurt the bird and quickly opened the freezer door. Dawid przestraszył się,że mógł skrzywdzić ptaka i szybko otworzył drzwi zamrażalnika.
Go gently on me I have absolutely no confidence and get easily hurt..
He dodged to avoid the hurtling bicycle..
He was hurt by falling masonry.Zranił go spadający kawałek muru.
He would not hurt a flyNie skrzywdziłby muchy.
Hold still, this won't hurt..
How procreation is achieved on Khurtanan goes unexplored, but there appears to be no love lost between the sexes..
I couldn't worm my way into her confidence, and I wouldn't have been able to deliberately hurt her like that even if I could've..
I don't know what's hurt her pride more.Nie wiem co bardziej uraża jej dumę.
I presume to have been omitted by you from a fear of hurting anyone's feelings..
I proceed to suck her off until my jaw started to hurt then I stopped but she understood..
I was very relieved to hear that you weren't seriously hurt.Doznałem ulgi kiedy usłyszałem, że nie jesteś ciężko ranny.
It hurts me so much to see the way things are..
Let me help you up. Are you hurt?.
Metro derailed but nobody was hurt.Metro wykoleiło się, ale nikt nie był ranny.
Oh stop blubbing! Your knee can't hurt that much..
Put that knife away before someone gets hurt..
She also appears to have been a Walter Mitty, a born liar and fantasist, and hurt makes the most of this aspect of her character..

Zdjęcia


Grupy

To słówko należy do następujących grup:
Callan-Stage06
Callan-lesson 83
b2 czsowniki nieregularne
New Friends 2 - Unit 17 - powiększony


Zmiany w tłumaczeniu

Treść:
Kod: Visual CAPTCHA
Wprowadź powyższy kod: (Wielkość liter nie ma znaczenia.)
Podpis:

Uwaga

Aby można było edytować słówka należy się najpierw zalogować