logo Logowanie
 
Słówko: XML

mean (mean, meant, meant)

Wymowa: M IY N

Tłumaczenia

kompromis, małostkowy, nędzny, nieprzyjemny, nikczemny, oznaczać, podły, rozwiązanie pośrednie, skąpy, średnia, złośliwy, znaczyć

Zobacz również: cheap


Grupy znaczeniowe

Przymiotnik mean ma następujące znaczenia:

 1. beggarly, mean - ( used of sums of money )
 2. mingy, miserly, tight, mean - ( used of persons or behavior )
  małostkowy, nędzny, nieprzyjemny, nikczemny
 3. hateful, mean - ( characterized by malice )
 4. base, meanspirited, mean - ( having or showing an ignoble lack of honor or morality )
 5. average, mean - ( approximating the statistical norm or average or expected value )
  średnia
 6. beggarly, mean - ( marked by poverty befitting a beggar )
 7. mean - ( excellent )
Rzeczownik mean ma następujące znaczenia:
 1. mean value, mean - ( an average of n numbers computed by adding some function of the numbers and dividing by some function of n )
  kompromis, rozwiązanie pośrednie
Czasownik mean ma następujące znaczenia:
 1. intend, think, mean - ( have in mind as a purpose )
 2. mean - ( destine or designate for a certain purpose )
  oznaczać, znaczyć
 3. think of, have in mind, mean - ( intend to refer to )
 4. intend, signify, stand for, mean - ( denote or connote )
 5. intend, mean - ( mean or intend to express or convey )
 6. entail, imply, mean - ( have as a logical consequence )
 7. mean - ( have a specified degree of importance )


Przykłady

A woman is often used but I don't think it properly conveys the right idea of what it means to pleasure a woman by gently and carefully stroking her vulva and clitoris with the fingers and hands..
An atheist is a man who has no invisible means of support.Ateista to człowiek, który nie dysponuje żadnym niewidzialnym wsparciem.
Communication is an essential means to keep the stakeholders informed and motivated.Odpowiednia komunikacja pozwoli przekazać informacje i zmotywować interesariuszy.
Do not let your unemployment worries go over your head and instead you should look for other means of earning until and unless a regular source of income is not being found..
Does this mean our holiday plans will have to go by the board?Czy to zanczy, że przepadną nasze plany wakacyjne?
Does this mean that we must live in dread of what the future holds?Czy to znaczy, że musimy żyć w lęku przed przyszłością?
Gathering that information means knocking on doors and asking people questions..
He didn't mean to imply anything.Nie chciał niczego sugerować.
He knew, too, that his friend, Mr. Harding, was aboard, and he wondered what the shots meant.Wiedział również, że jego przyjaciel, Harding, był na pokładzie i zastanawiał się co mogły oznaczać strzały.
He means a great deal to me.Bardzo wiele dla mnie znaczy.
He said he loved me but I don't think he meant it!Powiedział, że mnie kocha, ale nie sądzę, że mówił poważnie!
He's a meanie.On psuje zabawę.
Heavy rainfall in the south of England means that flooding is imminent.Wysoki poziom opadów w południowej Anglii ozancza zagrożenie powodzią.
Her children mean all the world to her..
His comments were well-meant but a little tactless.Jego uwagi były podyktowane najlepszymi intencjami, ale trochę nietaktowne.
His meaning didn't really come over.Nie bardzo było wiadomo, o co mu chodzi.
Hopfully the user by then should have by fair means or foul gained the title of Emperor, no mean feat I hope you agree..
How can I mean the world to him if he doesn't want to see me?.
I believe my meaning came over clearly.Sądzę, że z pewnością było wiadomo o co mi chodzi.
I did my best so my students could grasp the meaning of the play.Starałem się jak mogłem, żeby moi uczniowie pojęli znaczenie tej sztuki.

Zdjęcia


Grupy

To słówko należy do następujących grup:
beginner 2
The personality - character.
Trudne słówka 3.
uczucia, emocje, zmysły
Personality
b2 czsowniki nieregularne
Callan-lesson 54-55
Grupa 1 - pre intermediate


Zmiany w tłumaczeniu

Treść:
Kod: Visual CAPTCHA
Wprowadź powyższy kod: (Wielkość liter nie ma znaczenia.)
Podpis:

Uwaga

Aby można było edytować słówka należy się najpierw zalogować