logo Logowanie
 
Słówko: XML

stick (stick, stuck, stuck)

Wymowa: S T IH K

Tłumaczenia

bicie, chłosta, drążek, drewienko, drewno, kij, kijek, laska, laska, naklejać, pałeczka, pałka, pałka, patyk, podpierać (tyczką) (roślinę), pozostawać wiernym, pręt, przebijać, przyklejać, przylepić, skręt, tyczka, wbijać, znieść

Zobacz również: get


Grupy znaczeniowe

Rzeczownik stick ma następujące znaczenia:

 1. stick - ( threat of a penalty )
  bicie, chłosta
 2. joint, marijuana cigarette, reefer, spliff, stick - ( marijuana leaves rolled into a cigarette for smoking )
  skręt
 3. stick - ( implement consisting of a length of wood )
  drewienko, drewno, tyczka
 4. control stick, joystick, stick - ( a lever used by a pilot to control the ailerons and elevators of an airplane )
  drążek, pałeczka, pałka, pręt
 5. pin, peg, stick - ( informal terms of the leg )
  laska
 6. stick - ( a small thin branch of a tree )
  kijek, patyk
Czasownik stick ma następujące znaczenia:
 1. perplex, vex, get, puzzle, mystify, baffle, beat, pose, bewilder, flummox, stupefy, nonplus, gravel, amaze, dumbfound, stick - ( be a mystery or bewildering to )
 2. sting, stick - ( saddle with something disagreeable or disadvantageous )
 3. cling, cleave, adhere, cohere, stick - ( come or be in close contact with )
 4. adhere, hold fast, bond, bind, stick to, stick - ( stick to firmly )
 5. stick - ( pierce or penetrate or puncture with something pointed )
 6. stick - ( pierce with a thrust using a pointed instrument )
  przebijać
 7. put forward, stick - ( cause to protrude or as if to protrude )
 8. lodge, wedge, deposit, stick - ( fix, force, or implant )
 9. stick - ( fasten into place by fixing an end or point into something )
  wbijać
 10. stick - ( fasten with or as with pins or nails )
 11. stick - ( fasten with an adhesive material like glue )
  naklejać, przyklejać
 12. stick - ( cover and decorate with objects that pierce the surface )
 13. stay, stick around, stay put, stick - ( stay put (in a certain place) )
 14. stand by, stick by, adhere, stick - ( be loyal to )
 15. adhere, stick - ( be a devoted follower or supporter )
  pozostawać wiernym
 16. stick - ( endure )
  znieść
 17. stick - ( be or become fixed )


Przykłady

Anyway, I'm not overweight - my bones are just heavier than most people's - that's my story and I'm sticking to it!.
Bill Clinton was dubbed 'Stick Willy'.Billa Clintona przezwali 'Stick Willy'.
Companies has decided to up sticks and move to Johannesburg.Przedsiebiorstwo zdecydowało spakować manatki i przenieść się do Johannesburga.
Do you think I would stick out like a sore thumb at the party if I wear this coat?.
Dude, I get more hot women than you can shake a stick at..
Every hambone from the deep sticks.Każdy aktorzyna z zabitej dechami wiochy.
Guys earning millions of dollars and fucking more hot women than you can shake a stick at are working on the plantation?.
He leaned on his stick.Wsparł się na lasce.
He's a dry old stick.Straszny z niego sztywniak.
Her teeth stick out.Ma wystające zęby.
His hair sticks up.Włosy mu sterczą do góry.
His stomach sticks out.Ma wielki brzuch
I can't stick her.Nie cierpię jej.
I can't stick him.Nie trawię go.
I can't stick it any longer!Nie zniosę tego dłużej!
I'm not going to talk to you if you stick up for Pete and his friends.Nie będę z tobą rozmawiać, jeśli poprzeż Pete'a i jego kolegów.
I'm sticking with my current car for now.Na razie nie zmieniam samochodu.
In fact she's put it about so much that the guys lining up with their 20 cent pieces have to stick a watermelon up her arse to take up the slack..
No whisky for me, I'll stick to orange juice.Dziękuję za whisky, zostanę przy soku pomarańczowym.
Part of the boat was sticking up out of the water.Cześć łodzi wystawała z wody.

Zdjęcia


Grupy

To słówko należy do następujących grup:
beginner 15
Callan-Stage 05
Portugal seeks help
b2 czsowniki nieregularne
Callan-lesson 56


Zmiany w tłumaczeniu

Treść:
Kod: Visual CAPTCHA
Wprowadź powyższy kod: (Wielkość liter nie ma znaczenia.)
Podpis:

Uwaga

Aby można było edytować słówka należy się najpierw zalogować