logo Logowanie
 
Słówko: XML

lay (lie, lay, lain)

Wymowa: L EY

Tłumaczenia

ballada, czas przeszły czasownika "to lie" (leżeć), II forma lie, kłaść, nakryć, położyć, rozkładać, rozłożyć, układać

Zobacz również: lie


Grupy znaczeniowe

Przymiotnik lay ma następujące znaczenia:

 1. lay - ( not of or from a profession )
 2. laic, secular, lay - ( concerning those not members of the clergy )
Rzeczownik lay ma następujące znaczenia:
 1. ballad, lay - ( a narrative poem of popular origin )
  ballada
 2. ballad, lay - ( a narrative song with a recurrent refrain )
Czasownik lay ma następujące znaczenia:
 1. put, set, place, pose, position, lay - ( put into a certain place or abstract location )
  układać
 2. put down, repose, lay - ( put in a horizontal position )
 3. lay - ( lay eggs )
 4. lay - ( prepare or position for action or operation )
 5. lay - ( impose as a duty, burden, or punishment )


Przykłady

"Playin' with fire there, Scoot", he said. I knew I was, but there wasn't any other way."Igrasz z ogniem, Scoot", powiedział. Wiedziałem, że igram, ale nie było innego sposobu.
A lot of effor has gone into producing the play.Wiele wysiłków poszło na wyreżyserowanie tej sztuki.
Aaron hath been slayed by Joe..
Another promising player lost to the sport.Odszedł jeszcze jeden obiecujący zawodnik.
Bogart plays the hard-boiled detective that women find irresistibly attractive..
Both teams are playing well but I think Arsenal has the edge over Liverpool and they'll win.Obie drużyny grają dobrze, ale myślę, że Arsenal ma przewagę nad Liverpoolem i wygra.
Can I hand over administrator control to another player?.
Could I buy the dress on layaway?.
Crowds turned out to watch them play.Przybyły tłumy, żeby obejrzeć, jak grają.
Danielle's gonna have it put on layaway, and then start saving up.Danielle zamierza wnieść na to przedpłatę, a potem zacząć oszczędzać.
David tried hard to change the bird's attitude and was constantly saying polite words, playing soft music, anything he could think of to try and set a good example.Dawid usilnie starał się zmienić charakter ptaka i ciągle mówił miłe słowa, grał spokojną muzykę, robił wszystko aby dawać dobry przykład.
Delay is due to bad weather conditions.Opóźnienie spowodowane jest złymi warunkami atmosferycznymi.
For Aniela to play the trombone was unthinkable.Było niewyobrażalne, żeby Aniela grała na puzonie.
Fuck the uptown brothers. They never pass the ball, they don't want to play defense, they take fives steps on every lay-up to the hoop. And then they want to turn around and blame everything on the white man.Piepszyć braci z lepszych dzielnic. Nigdy nie podają piłki nie chcą grać w obronie, robią pięć kroków przed każdym rzutem a potem chcą wszystko zwalić na białych
Go on! Lay into him!Dalej! Przyłóż mu!
Got here in good time for the train, but there's a 2 1/2 hour delay.Dotarłem tutaj sporo wcześniej przed odjazdem pociągu, ale jest 2 1/2 opóźnienie.
He began to grope her tits as he played with her pussy at the same time..
He keeps cool while she plays bouncy-bouncy on him.Jest spokojny, gdy ona na nim jeździ.
He lay down on the bed and tried to relax..
He lay on the sofa and went to sleep.Położył się na kanapie i zasnął.

Zdjęcia


Grupy

To słówko należy do następujących grup:
beginner 1
NewHeadway04
Callan-Stage 05
Callan-lesson 64
b2 czsowniki nieregularne
Callan-Stage07


Zmiany w tłumaczeniu

Treść:
Kod: Visual CAPTCHA
Wprowadź powyższy kod: (Wielkość liter nie ma znaczenia.)
Podpis:

Uwaga

Aby można było edytować słówka należy się najpierw zalogować