logo Logowanie
 
Słówko: XML

lie (lie, lay, lain)

Wymowa: L AY

Tłumaczenia

(lying), biec, być, ciągnąć się, kłamać, leżeć, leżeć (być położonym), marnować się, nie pracować, nie procentować, nie przynosić zysków, rozciągać się, rozpościerać się, stać, tkwić, znajdować się

Zobacz również: lie down


Grupy znaczeniowe

Rzeczownik lie ma następujące znaczenia:

 1. prevarication, lie - ( a statement that deviates from or perverts the truth )
 2. lie - ( position or manner in which something is situated )
 3. Trygve Lie, Trygve Halvden Lie, lie - ( Norwegian diplomat who was the first Secretary General of the United Nations (1896-1968) )
Czasownik lie ma następujące znaczenia:
 1. lie - ( tell an untruth )
  kłamać
 2. lie - ( be lying, be prostrate )
 3. lie down, lie - ( assume a reclining position )
 4. dwell, consist, belong, lie in, lie - ( originate (in) )
 5. lie - ( be located or situated somewhere )
 6. rest, lie - ( have a place in relation to something else )
  znajdować się
 7. lie - ( be and remain in a particular state or condition )


Przykłady

"Excuse me, Mr. Bush, but my name is Steve Case, and I'm here with an extremely important client tonight. "Przepraszam Panie Bush, nazywam się Steve Case i jestem tutaj wieczorem z niezwykle ważnym klientem.
"I believe I may have offended you with my rude language and actions. Wierzę, że mogłam obrazić Cię moimi nieprzejmymi słowami i czynami.
"Sorry," the man replies, "he's not for sale." The stranger increases the offer to $250,000.00 cash up front. "Przepraszam" ,facet odpowiedział,"ona nie jest na sprzedaż." Nieznajomy podwyższył stawkę do 250 tysięcy dolarów gotówką płatną z góry
A black dress relieved by a string of pearls.Czarna suknia ożywiona sznurem pereł.
A great feeling of relief washed over me.Poczułem wielką ulgę.
A great feeling of relief washed over me.Ogarnęło mnie uczucie wielkiej ulgi.
A great feeling of relief washed over me.Poczułem wielką ulgę.
A great feeling of relief washed over me.Ogarnęło mnie uczucie wielkiej ulgi.
A lie repeated often enough becomes the truth.Kłamstwo wielokrotnie powtarzane staje się prawdą.
A lot of people are getting together, and working under this umbrella I told you about earlier, the ONE Campaign.Wielu ludzi zbiera się razem i pracuje pod patronatem kampanii ONE, o której wcześniej wam mówiłem.
A pickpocket delicately relieved him of his wallet.Kieszonkowiec pozbawił go portfela.
All was as it had been then, only now I saw it a little better because I had come a little earlier..
Allow me to relieve you of your coat.Pan pozwoli swój płaszcz.
And the man replies, "My God! Don't tell me you've got a motorcycle in there!"Mężczyzna odpowiada," O mój Boże! Tylko nie mów mi, że masz tam motocykl!"
Appearances sometimes lie.Pozory czasami mylą.
Are they trying to delude us into believing that travel by motorcycle at high speeds around curves is dangerous?Czy próbują nam wmówić, że jazda na motorze z pełną prędkością po wirażu jest niebezpieczna?
As the harsh winter wore on, supplies of coal became scarce.W miare jak wlekła się sroga zima, zaczęło brakować zapasów węgla.
As you will have gathered if you've read an earlier post, I didn't have friends to share this sort of information with..
Bush readily agrees, and fifteen minutes later, the little man walks by, deep in conversation with his client. Bush chętnie się zgadza i piętnaście minut później mały człowieczek przechodzi obok, pochłonięty konwersacją ze swoim klientem.
But as it was I had to leave earlier.Ale w tej sytuacji musiałem wyjść wcześniej.

Zdjęcia


Grupy

To słówko należy do następujących grup:
beginner 14
The structure of the world - the earth.
Callan-lesson 59
Callan-Stage 05
Moje czasowniki
b2 czsowniki nieregularne


Zmiany w tłumaczeniu

Treść:
Kod: Visual CAPTCHA
Wprowadź powyższy kod: (Wielkość liter nie ma znaczenia.)
Podpis:

Uwaga

Aby można było edytować słówka należy się najpierw zalogować