logo Logowanie
 
Słówko: XML

go (go, went, gone)

Wymowa: G OW

Tłumaczenia

chodzić, iść, jechać, pójść

Zobacz również: pass


Grupy znaczeniowe

Przymiotnik go ma następujące znaczenia:

 1. go - ( functioning correctly and ready for action )
Rzeczownik go ma następujące znaczenia:
 1. go game, go - ( a board game for two players who place counters on a grid )
 2. crack, fling, pass, whirl, offer, go - ( a usually brief attempt )
 3. Adam, ecstasy, XTC, disco biscuit, cristal, X, hug drug, go - ( street names for methylenedioxymethamphetamine )
 4. spell, tour, turn, go - ( a time for working (after which you will be relieved by someone else) )
Czasownik go ma następujące znaczenia:
 1. become, get, go - ( enter or assume a certain state or condition )
 2. proceed, go - ( follow a certain course )
  iść
 3. die, decease, perish, exit, pass away, expire, pass, go - ( pass from physical life and lose all all bodily attributes and functions necessary to sustain life )
 4. go - ( be abolished or discarded )
 5. fail, go bad, give way, die, give out, conk out, break, break down, go - ( stop operating or functioning )
 6. move, run, go - ( progress by being changed )
 7. plump, go - ( give support (to) or make a choice (of) one out of a group or number )
 8. move, go - ( have a turn )
 9. run low, run short, go - ( to be spent or finished )
 10. go - ( be spent )
 11. rifle, go - ( go through in search of something )
 12. function, work, operate, run, go - ( perform as expected when applied )
 13. travel, move, locomote, go - ( change location )
 14. go away, depart, go - ( move away from a place into another direction )
 15. start, get going, go - ( begin or set in motion )
 16. sound, go - ( make a certain noise or sound )
 17. proceed, move, go - ( follow a procedure or take a course )
 18. go - ( pass, fare, or elapse )
 19. go - ( be or continue to be in a certain condition )
 20. survive, last, live, live on, endure, hold up, hold out, go - ( continue to live )
 21. go - ( be awarded )
 22. fit, go - ( be the right size or shape )
 23. run, pass, lead, extend, go - ( stretch out over a distance, space, time, or scope )
 24. lead, go - ( lead, extend, or afford access )
 25. blend, blend in, go - ( blend or harmonize )
 26. go - ( be sounded, played, or expressed )
 27. go - ( be contained in )
 28. run, go - ( have a particular form )
 29. go - ( be ranked or compare )
 30. belong, go - ( be in the right place or situation )


Przykłady

"I'm going after him!" "Płynę za nim!"
"I'm going to investigate." "Zamierzam to sprawdzić."
"She's carrying important cargo for the new railroad," said the Lone Ranger. "Niesie ważny ładunek dla nowej kolejowej drogi," powiedział Samotny Włóczęga.
"That frog could have been worth millions to you, and you let him go for a mere $500,000!" "Ta żaba mogła przynieść Ci miliony, a Ty oddałeś ją za ledwie 500 000 dolarów!"
"The Skeleton thinks I caused him to go to jail. "Kościotrup myśli, że to ja sprawiłem, że poszedł do więzienia.
"this camera is really good value for money""ten aparat jest naprawdę wart swojej ceny"
"Where do you want to go for a lunch?" I'm not fussed."Gdzie chcesz iść na lunch?" Wszystko mi jedno.
£1 doesn't go very far these days.W dzisiejszych czasach 1£ niewiele znaczy.
'Are you going with us?' - 'I may as well.'"Idziesz z nami?" - "czemu nie?"
'He had no money at all after the war but soon got a fob?' - 'Yes, some people have a knack of landing on their feet, don't they?'Po wojnie w ogóle nie miał peniedzy, ale znalazł prace?' 'Tak, niektórzy mają dryg do spadania na cztery łapy, prawda?'
'I'm not going' - 'you jolly well are.'"Nigdzie nie idę" - "a właśnie, że idziesz."
'Robert's gone,' she volunteered."Robert poszedł", powiedziała niepytana.
2007 will go down in records as the hottest year in the last two centuries.2007 zapisze się w historii jako najgorętszy rok w ostatnich dwóch wiekach.
3 goes into 15 five times.3 mieści się w 15 pięć razy.
A billion hours ago, human life appearred on earth. A billion minutes ago, Christianity emerged. A billion Coca-Colas ago was yesterday morning..
A car goes with the job.W tej pracy przysługuje samochód.
A glass of wine wouldn't go amiss.Byłoby miło wypić kieliszek wina.
A good DA would have put her away for 10 years.Dobry prokurator okręgowy przymknął by ją na 10 lat.
A good memorable logo will go far toward getting your small business off on sound footing..
A good sly must know how to cover his tracks well.Dobry szpiek musi wiedzieć jak dobrze zacierać za sobą ślady.

Zdjęcia


Grupy

To słówko należy do następujących grup:
beginner 6
Callan-Stage06
Moje czasowniki
down
b2 czsowniki nieregularne
Callan-lesson 56
New Friends 2 - Unit 17 - powiększony
New Friends 2 - Unit 17
past simple kl.5 :-)


Zmiany w tłumaczeniu

Treść:
Kod: Visual CAPTCHA
Wprowadź powyższy kod: (Wielkość liter nie ma znaczenia.)
Podpis:

Uwaga

Aby można było edytować słówka należy się najpierw zalogować