logo Logowanie
 
Słówko: XML

send (send, sent, sent)

Wymowa: S EH N D

Tłumaczenia

wysłać, wysyłać

Zobacz również: mail


Grupy znaczeniowe

Czasownik send ma następujące znaczenia:

  1. air, broadcast, beam, transmit, send - ( broadcast over the airwaves, as in radio or television )
  2. mail, post, send - ( cause to be directed or transmitted to another place )
  3. get off, send off, send - ( transfer )
  4. station, post, base, place, send - ( assign to a station )
  5. send out, send - ( to cause or order to be taken, directed, or transmitted to another place )
  6. transport, ship, send - ( transport commercially )
  7. direct, send - ( cause to go somewhere )
  8. commit, institutionalize, institutionalise, charge, send - ( cause to be admitted )


Przykłady

'Tell Harding de Skeleton sends his regards!' he shouted.'Powiedzcie Hardingowi, że Kościotrup przesyła pozdrowienia!' - krzyknął.
He sends angels to espy us in all our ways..
Her family gave her a warm send-off.Rodzina pożegnała ją serdecznie.
I send for you...Ja przesyłam Ci...
I would have taken a photo of that too, but I had to send my camera through the X-ray machine..
I'll look out that recipe I told you about and send it to you..
It crossed my mind yesterday that you must be a bit short of staff - shall I send someone to help out?Przyłoszło mi wczoraj na myśl, że musicie odczuwać brak personelu. Czy posłać kogos do pomocy?
It does not matter if you cause your mate to have powerful orgasm's that send shivers up and down her spine.To nie ma znaczenia czy wywołasz u swojej partnerki silny orgazm, który sprawiać, że ciarki chodzą po jej plecach.
It is vital to send the drugs without delay.Lekarstwa muszą być wysłane bezzwłocznie.
It was very thoughtful of you to send her some flowers.To bardzo miło z twojej strony, że posłałeś jej kwiaty.
My letter bombs are primed and ready to send..
Rest assured, we know our limits and will send you onto somebody wiser and more experienced then me should the needs arise..
Scottie had a birthday on 20th April 2013. Michelle thinks she's about 2 years old, so we'll send her belated birthday wishes for her 2nd birthday!.
Send those Enron assholes to jail for fucking life!.
She did not want to send her son to a school where he would be boxed in by so many rules and regulations..
This measure will send ripples through the economy.Te kroki odbiją się na gospodarce.

Zdjęcia


Grupy

To słówko należy do następujących grup:
beginner 18
b2 czsowniki nieregularne


Zmiany w tłumaczeniu

Treść:
Kod: Visual CAPTCHA
Wprowadź powyższy kod: (Wielkość liter nie ma znaczenia.)
Podpis:

Uwaga

Aby można było edytować słówka należy się najpierw zalogować