logo Logowanie
 
Słówko: XML

sing (sing, sang, sung)

Wymowa: S IH NG

Tłumaczenia

śpiewać

Zobacz również: spill the beans


Grupy znaczeniowe

Czasownik sing ma następujące znaczenia:

  1. spill the beans, let the cat out of the bag, talk, tattle, blab, peach, babble, babble out, blab out, sing - ( divulge confidential information or secrets )
  2. whistle, sing - ( make a whining, ringing, or whistling sound )
  3. sing - ( to make melodious sounds )
  4. sing - ( produce tones with the voice )
  5. sing - ( deliver by singing )


Przykłady

'Can I help you?' - 'I'm just browsing, thank you!'"Czy mogę w czymś pomóc?" - "Dziękuję, rozglądam się tylko."
A carryall is a type of carriage used in the United States in the 19th century. It is a light, four-wheeled vehicle, usually drawn by a single horse and with seats for four or more passengers. The word is derived by folk etymology from the French carriole."Carryall" to typ powozu używanego w Stanach Zjednoczonych w dziewiętnastym wieku. Jest to lekki, czterokołowy pojazd, najczęściej zaprzęgnięty do jednego konia z siedzeniami dla czworga lub więcej pasażerów. Słówko to pochodzi do francuskiego carriole.
A single company can close a factory, eliminating 74,000 jobs in one fell swoop.Jedna firma może zamknąć fabrykę, likwidująć za jednym zamachem 74000 miejsc pracy.
Afrer her divorce, it took her a long time to readjust to being single again .Po rozwodzie, długo zajeło jej ponownie przystosować się do tego, że znowu jest sama.
Although several members were missing, the meeting went ahead without them.Pomimo, że kilku członktów się spóźniało, spotkanie odbyło się bez nich.
Another promising player lost to the sport.Odszedł jeszcze jeden obiecujący zawodnik.
Anyone who conducts an argument by appealing to authority is not using his intelligence; he is just using his memory.Kto rozprawia, powołując się na autorytet, nie posługuje się rozumem, lecz raczej pamięcią.
As the story unfolded, more and more surprising things were revaled.W miarę rozwoje akcji coraz wiecej jeszcze dziwniejszuch spraw zostało ujawnionych.
By the sound of it, we're going to have a rough Channel crossing.Wygląda na to, że przeprawa przez Kanał La Manche będzie nieprzyjemna.
California is often geographically bisected into two regions, Southern California, comprising the southernmost counties, and Northern California, comprising the northernmost counties..
Carter has lung trouble and the doctor's told him he'll sing his own death warrand if he doesn't stop smoking.Carter ma problemy z plucami i lekarz powiedział mu, że podpisze na siebie wyrok śmierci jeśli nie przestanie palić.
Choosing the right bike depends on what you want to use it for..
Count your blessings!Dziękuj Bogu!
Dawn was breaking and the birds were singing.Świtało i ptaki śpiewały.
Despite missing the bus, i got to work on time.Pomomo że spóźniłem się na autobus, zdążyłem do pracy na czas.
Did you have a good crossing?Czy miałeś dobrą podróż przez kanał La Manche?
Do you think I stand a chance of passing this exam?Czy sądzisz, że mam szanse zdać egzamin?
Far be it from me to criticize, but I'm guessing you shouldn't rob the same bank three days in a row.Jestem jak najdalszy od tego, by krytykować, ale sądzę, że nie powinieneś obrabić tego samego bandku trzy dni z rzędu.
Hardly a month goes by without another factory closing down.Nie ma miesiąca, żeby kolejna fabryka nie została zamknięta.
Hardly a week goes by without some important news of advertising regulation..

Zdjęcia


Grupy

To słówko należy do następujących grup:
beginner 11
music
Callan-Stage06
Callan-lesson 79
Moje czasowniki
New Headway Elementary - Unit 6
b2 czsowniki nieregularne
Grupa 1 - pre intermediate
past simple kl.5 :-)


Zmiany w tłumaczeniu

Treść:
Kod: Visual CAPTCHA
Wprowadź powyższy kod: (Wielkość liter nie ma znaczenia.)
Podpis:

Uwaga

Aby można było edytować słówka należy się najpierw zalogować