logo Logowanie
 
Słówko: XML

bear (bear, bore, born)

Wymowa: B EH R

Tłumaczenia

dźwigać, mieć, niedźwiedź, nieść, nieść, ponieść, ponosić, trzymać się, urodzić, znosić

Zobacz również: bear (bear, bore, borne)


Grupy znaczeniowe

Rzeczownik bear ma następujące znaczenia:

 1. bear - ( massive plantigrade carnivorous or omnivorous mammals with long shaggy coats and strong claws )
 2. bear - ( an investor with a pessimistic market outlook )
Czasownik bear ma następujące znaczenia:
 1. wear, bear - ( have on one's person )
  nieść
 2. give birth, deliver, birth, have, bear - ( give birth (to a newborn) )
 3. have a bun in the oven, carry, gestate, expect, bear - ( be pregnant with )
 4. digest, endure, stick out, stomach, stand, tolerate, support, brook, abide, suffer, put up, bear - ( put up with something or somebody unpleasant )
 5. bear - ( move while holding up or supporting )
  ponieść, ponosić
 6. hold, carry, bear - ( support or hold in a certain manner )
 7. turn out, bear - ( bring forth, "The apple tree bore delicious apples this year" )
 8. yield, pay, bear - ( bring in )
 9. take over, accept, assume, bear - ( take on as one's own the expenses or debts of another person )
 10. hold, bear - ( have rightfully )
 11. behave, acquit, deport, conduct, comport, carry, bear - ( behave in a certain manner )
 12. bear - ( have )
  mieć
 13. hold, carry, contain, bear - ( contain or hold )


Przykłady

He bears the underlying liability for it.Podstawowa odpowiedzialność za to spada na niego.
Her information may bear on the case.Jej informacje mogą odnosić się do tej sprawy.
I bear him no malice.Nie życzę mu źle.
I bear them no ill will .Nie żywię do nich żadnej urazy.
I looked up to see the car bearing down on me..
I think you will bear me out on this.Sądzę, że się ze mną zgodzisz.
If you tell them what happened I will bear you out on it.Jesli im powiesz co się zdarzyło, Poświedczę, że mówisz prawdę.
In my business suit and neatly trimmed beard, I must have cut an interesting figure..
Someone has to look after mother and because I live the closest it's a cross I have to bear..
Tears flowed freely as sight of five coffins carried into church was just too much to bear..
The atmosphere was unbearably tense.Atmosfera była nieznośnie napięta.
The Beard looked at the telephone receiver in his hand, the Bosses voice having stopped in mid-sentence..
The crumminess of her everyday life is difficult to bear for her friends and relatives.Bylejakość jej życia jest trudna do zniesienia dla jej krewnych i przyjaciół.
The figures bear him out.Liczby potwierdzają jego słowa.
The figures bear out what he say.Liczby potwierdzają jego słowa.
The situation got more unbearable as the winter came.Sytuacja stała się jeszcze bardziej nie do zniesienia gdy nadeszła zima.
The success of the show bears witness to our good planning.Powodzenie przedstawienia świadczy o naszym dobrym planowaniu.
Their team came out onto the field, loaded for bear, but our defense stopped them..
There's times where you have to aim away from the trouble, especially around the Bear Trap over there..
We could see the hurricane bearing down on the town.Widzieliśmy jak do miasta zbliża się huragan.

Zdjęcia


Grupy

To słówko należy do następujących grup:
animals
beginner 13
b2 czsowniki nieregularne
Callan-Stage07


Zmiany w tłumaczeniu

Treść:
Kod: Visual CAPTCHA
Wprowadź powyższy kod: (Wielkość liter nie ma znaczenia.)
Podpis:

Uwaga

Aby można było edytować słówka należy się najpierw zalogować