logo Logowanie
 
Słówko: XML

prove (prove, proved, proven)

Wymowa: P R UW V

Tłumaczenia

dowodzić, okazać się, okazywać się, pokazywać, przeprowadzać dowód (twierdzenia), robić próbną odbitkę, sprawdzić się, udowodnić, ustalać, wykazać, wykazywać

Zobacz również: demonstrate


Grupy znaczeniowe

Czasownik prove ma następujące znaczenia:

 1. demonstrate, establish, show, shew, prove - ( establish the validity of something, as by an example, explanation or experiment )
  pokazywać, wykazywać
 2. prove - ( prove formally )
 3. prove - ( obtain probate of )
  okazać się, okazywać się
 4. testify, bear witness, evidence, show, prove - ( provide evidence for )
 5. prove - ( take a trial impression of )
 6. raise, leaven, prove - ( cause to puff up with a leaven )
 7. rise, prove - ( increase in volume )
 8. test, try, try out, examine, essay, prove - ( put to the test, as for its quality, or give experimental use to )
  przeprowadzać dowód (twierdzenia), sprawdzić się
 9. turn out, turn up, prove - ( be shown or be found to be )


Przykłady

As a genetic patriot, I enlisted in the USA military, and I have discharge papers to prove that I was honorably discharged..
By 1710 his position had improved sufficiently to enable him to withdraw in favour of his nephew.Do roku 1710 jego pozycja wzrosła wystarczająco, żeby umożliwiać mu rezygnację na rzecz bratanka.
Do you think outside the box or do you implement proven methods?Myślisz nieszablonowo czy wdrażasz sprawdzone metody?
Don't try to improve upon nature.Nie staraj się poprawiać natury.
Even if they don't approve of your decision, they've got no real power to oppose it - all they can do is rattle their sabres and then quietly accept it.Nawet jeśli nie poprzają twoje decyzji nie mają realnej siły, aby się jej sprzeciwić. Wszystko co mogą zrobić to pobrzekiwać szabelkami i później w milczeniu zgadzić się z nią.
Has his health improved?Czy mu się polepszyło?
He doesn't approve of drinking.Nie pochwala picia alkoholu.
He has made a big improvement.Bardzo się poprawił.
He has made a big improvement.Jego stan bardzo się poprawił.
He thoroughly approved of what they were doing.Całkowicie popierał to, co robili.
He was given three months to prove himself.Dano mu trzy miesiące na pokazanie, na co go stać.
Her driving has improved.Coraz lepiej prowadzi samochód.
Her time is an improvement on the world record.Swoim czasem poprawiła rekord świata.
His claim that he can reduce inflation has proven unfounded.Jego twierdzenie, że potrafi obniżyć inflację, okazało się bezpodstawne.
His health has improved.Stan jego zdrowia poprawił się.
How far are you willing to go to prove your love?Jak dalece jesteś gotowa dać dowód miłości?
I approve of your choice.Popieram twój wybór.
I can't say I approve his methods.Nie mogę powiedzieć, że pochwalam jego metody.
I defy you to prove me wrong.Udowodnij mi, że nie mam racji.
I don't approve of your behaviour.Nie pochwalam twojego zachowania.

Zdjęcia


Grupy

To słówko należy do następujących grup:
beginner 13
Mieszanka słówek 1
Mathematics 2
b2 czsowniki nieregularne
Callan-Stage09
cea strona 47 unit4


Zmiany w tłumaczeniu

Treść:
Kod: Visual CAPTCHA
Wprowadź powyższy kod: (Wielkość liter nie ma znaczenia.)
Podpis:

Uwaga

Aby można było edytować słówka należy się najpierw zalogować