logo Logowanie
 
Słówko: XML

come (come, came, come)

Wymowa: K AH M

Tłumaczenia

dochodzić, nadchodzić, nadejść, przychodzić, przyjść, przyszedł, sperma, szczytować

Zobacz również: arrive


Grupy znaczeniowe

Czasownik come ma następujące znaczenia:

 1. come - ( come to pass )
 2. come - ( be found or available )
 3. come - ( happen as a result )
 4. come - ( reach a state, relation, or condition )
 5. come - ( have a certain priority )
 6. occur, come - ( come to one's mind )
 7. come - ( cover a certain distance )
 8. come up, come - ( move toward, travel toward something or somebody or approach something or somebody )
 9. arrive, get, come - ( reach a destination )
  przyjść
 10. come in, come - ( be received )
 11. come - ( experience orgasm )
  dochodzić, szczytować
 12. do, fare, make out, get along, come - ( proceed or get along )
 13. follow, come - ( to be the product or result )
 14. add up, amount, come - ( develop into )
 15. total, number, add up, amount, come - ( add up in number or quantity )
 16. come - ( extend or reach )
 17. fall, come - ( come under, be classified or included )
 18. come - ( enter or assume a condition, relation, use, or position )
 19. derive, descend, come - ( come from )
 20. hail, come - ( be a native of )
 21. come - ( exist or occur in a certain point in a series )
 22. issue forth, come - ( come forth )


Przykłady

"Thank heaven you've come. "Dzięki Bogu przyszedłeś.
'Come down or we'll shoot!' cried the mate.'Zejdź na dół, albo będziemy strzelać!' krzyknął marynarz.
'I feel awful.' 'That comes from eating too many sweets.'"Okropnie się czuję." "To jest spowidowane jedzieniem zbyt wielu słodyczy."
A bartender is sitting behind the bar on a typical day, when the door bursts open and in come four exuberant blondes. Barman siedzi za barem w zwykły dzień, kiedy drzwi otwierają się z trzaskiem i wchodzą cztery pełne energii blondynki.
A deadly peril has come upon us.Padło na nas śmiertelne niebezpieczeństwo.
A glass of wine wouldn't come amiss.Byłoby miło wypić kieliszek wina.
A lie repeated often enough becomes the truth.Kłamstwo wielokrotnie powtarzane staje się prawdą.
A man was mowing his lawn when he heard his neighbor, who happened to be a blonde, come out of her house. Mężczyzna kosił swój trawnik kiedy zobaczył swoją sąsiadkę, która była blondynką, wychodzącą ze swojego domu.
A sad change has come over our society.Nasze społeczeństwo zmieniło się w sposób godny ubolewania.
Accurate statistics are hard to come by.Dokładn dane liczbowe są trudne do zdobycia.
After about two miles you'll come to a fork in the road.Po jakiś dwóch milach dojedziesz do rozwidlenia.
After having her fuck holes DPed for a while she laid on her back to welcome countless spurts of jism onto her face..
After John had won the pools, he had a wonderful chance to make his dreams come true.Po wygranej w totka John miał doskonałą okazję spełnić swoje marzenia.
All my plans have come unstuck.Zawaliły się wszystkie moje plany.
All the stars above come crashing to the sea..
All was as it had been then, only now I saw it a little better because I had come a little earlier..
America has to come to grips with the fact it is bankrupt.Ameryka musi uporać się z fakten, że jest bankrutem.
An ability to speak Spanish could come in handy.Znajomość hiszpańskiego może się przydać.
And all shall come forth; they that have done good, unto the resurrection of life; and they that have done evil, unto the resurrection of damnation.A ci, którzy pełnili dobre czyny, pójdą na zmartwychwstanie życia; ci, którzy pełnili złe czyny - na zmartwychwstanie potępienia.
Another tit-fucked me, spraying my face with his come.Drugi jebał mnie w cyce i spryskal moją twarz spermą.

Zdjęcia


Grupy

To słówko należy do następujących grup:
beginner 6
b2 czsowniki nieregularne
past simple kl.5 :-)
formy Past


Zmiany w tłumaczeniu

Treść:
Kod: Visual CAPTCHA
Wprowadź powyższy kod: (Wielkość liter nie ma znaczenia.)
Podpis:

Uwaga

Aby można było edytować słówka należy się najpierw zalogować