logo Logowanie
 
Słówko: XML

tear (tear, tore, torn)

Wymowa: T EH R

Tłumaczenia

drzeć, dziura, gnać, łza, podrzeć, rozdarcie, rozdzierać, rozedrzeć, rozerwać, rozrywać

Zobacz również: rupture


Grupy znaczeniowe

Rzeczownik tear ma następujące znaczenia:

 1. tear - ( the act of tearing )
 2. bust, binge, bout, tear - ( an occasion for excessive eating or drinking )
 3. teardrop, tear - ( a drop of the clear salty saline solution secreted by the lacrimal glands )
 4. rip, rent, snag, split, tear - ( an opening made forcibly as by pulling apart )
  rozdarcie
Czasownik tear ma następujące znaczenia:
 1. tear - ( fill with tears or shed tears )
 2. pluck, pull, deplume, deplumate, displume, tear - ( strip of feathers )
 3. tear - ( to separate or be separated by force )
 4. rupture, snap, bust, tear - ( separate or cause to separate abruptly )
 5. shoot, shoot down, charge, buck, tear - ( move quickly and violently )
  gnać


Przykłady

'I hate this photograph,' she said, tearing it up."Nie cierpię tego zdjęcia", powiedziała, targając je na kawałki.
An ambulance went tearing past.Karetka pędziła jak burza.
As she read the letter tears welled up in her eyes.Kiedy przeczytała list łzy zakręciły jej się w oczach.
He reduced the child to tears.Doprowadził dziecko do łez.
He saw my complete humiliation in my tear streaked eyes, and it turned him on.Widział zupełne upokorzenie w moich oczach zalaną łzami i to go podnieciło.
He was in floods of tears.Tonął we łzach.
He went tearing past.Przeleciał jak burza.
Her eyes filled up with tears when she heard the news.Oczy wypełniły się jej łzami gdy słyszała wiadomość.
Her eyes suddenly filmed over with tears.Niespodziewanie oczy zaszły jej łzami.
Her eyes suddenly filmed over with tears.Jej oczy nagle zamgliły się łzami.
Her eyes were moist with tears.Oczy miała wilgotne od łez.
His eyes filmed over with tears.Oczy zaszły mu łzami.
His eyes filmed over with tears.Oczy zamgliły mu się łzami.
His eyes misted over with tears.Oczy zaszły mu łzami.
His face was tear-streaked.Twarz miał zalaną łzami.
I could feel tears well up in my eyes as I watched my best friend fade away..
I drifted around, tired, lonely and tearful, for more than a week after that..
I felt tears well up in my eyes..
No tears to damn you Żadne łzy cię nie potępią
On hearing the news she burst into tears.Po usłyszeniu wiadomość wybuchnęła płaczem.

Zdjęcia


Grupy

To słówko należy do następujących grup:
NewHeadway07
Mieszanka słówek 3
callan VIII
b2 czsowniki nieregularne
Callan-Stage09


Zmiany w tłumaczeniu

Treść:
Kod: Visual CAPTCHA
Wprowadź powyższy kod: (Wielkość liter nie ma znaczenia.)
Podpis:

Uwaga

Aby można było edytować słówka należy się najpierw zalogować