logo Logowanie
 
Słówko: XML

leave (leave, left, left)

Wymowa: L IY V

Tłumaczenia

opuszczać, opuścić, pozwolenie, przepustka, przyzwolenie, urlop, wyjechać, wyjść, zgoda, zwolnienie

Zobacz również: go forth


Grupy znaczeniowe

Rzeczownik leave ma następujące znaczenia:

 1. farewell, leave-taking, parting, leave - ( the act of departing politely )
 2. leave - ( permission to do something )
  pozwolenie, przepustka, przyzwolenie, zgoda
 3. leave of absence, leave - ( the period of time during which you are absent from work or duty )
  urlop, zwolnienie
Czasownik leave ma następujące znaczenia:
 1. leave alone, leave behind, leave - ( leave unchanged or undisturbed or refrain from taking )
 2. leave behind, leave - ( be survived by after one's death )
 3. forget, leave - ( leave behind unintentionally )
 4. leave - ( go and leave behind, either intentionally or by neglect or forgetfulness )
 5. go forth, go away, leave - ( go away from a place )
 6. exit, go out, get out, leave - ( move out of or depart from )
  opuszczać
 7. bequeath, will, leave - ( leave or give by will after one's death )
 8. impart, give, pass on, leave - ( tell or deposit (information) knowledge )
 9. entrust, leave - ( put into the care or protection of someone )
 10. depart, pull up stakes, leave - ( remove oneself from an association with or participation in )
 11. result, lead, leave - ( result in )
 12. allow for, allow, provide, leave - ( make a possibility or provide opportunity for )
 13. leave - ( act or be so as to become in a specified state )
 14. leave - ( have left or have as a remainder )


Przykłady

All leave has been stopped.Wstrzymano wszystkie urlopy.
Apparently, Meg's cooking leaves a lot to be desired.Najwidoczniej, kuchnia Meg pozostawia wiele do życzenia.
As a cook, she leaves me standing.Jeżeli chodzi o gotowanie, nie mam przy niej szans.
As soon as I leave the phone is certain to ring.Jak tylko wyjdę, na pewno zadzwoni telefon.
Autumn came and the trees began to shed their leaves.Nadeszła jesień i drzewa zaczęły tracić liście.
Autumn is coming and the trees are beginning to shed their leaves.Nadchodzi jesień i dzrzewa zaczynają tracić liście.
Bustle up, everybody, we've got to leave now!Pospieszcie się, musimy już wychodzić!
But as it was I had to leave earlier.Ale w tej sytuacji musiałem wyjść wcześniej.
Can I leave my laptop for safe keeping with you?Czy mogę zostawić u ciebie na przechowanie mój laptop?
Dead leaves driven along by the wind.Zeschłe liście niesione wiatrem.
Don't forget to leave the front door on the latch if you go to bed before I get back.Nie zapomnij zostawić zatrzaśnietych drzwi wejściowych jesli pójdziesz spać zanim wróce.
Don't leave me alone with the daunting task of cleaning up the whole house!Nie zostawiaj mnie samego ze zniechęcającym zadaniem posprzątania całego domu!
Don't leave my side.Nie oddalaj się.
Every request to mobilise this fund, however, leaves me even more baffled as to its fairness and effectiveness.Każdy wniosek o uruchomienie tego funduszu wprawia mnie jednak w coraz większe zakłopotanie, jeśli chodzi o jego sprawiedliwość i skuteczność.
Given half a chance I'd leave this job today.Przy najmniejszej okazji, odszedłbym z tej pracy już dziś.
Go on, get cracking, hurry up and clean your teeth then we can leave for the airport..
Have you taken leave of your senses?Rozum ci odjęło?
Have you taken leave of your senses?Czyżby rozum ci odjęło?
He gave an undertaking that he would not leave the country.Zaręczył, że nie opuści kraju.
He leaves me with no option but to fire him.Nie mam wyboru, muszę go zwolnić.

Zdjęcia


Grupy

To słówko należy do następujących grup:
beginner 9
job
down
b2 czsowniki nieregularne
New Friends 2 - Unit 20
Hania 3
past simple kl.5 :-)


Zmiany w tłumaczeniu

Treść:
Kod: Visual CAPTCHA
Wprowadź powyższy kod: (Wielkość liter nie ma znaczenia.)
Podpis:

Uwaga

Aby można było edytować słówka należy się najpierw zalogować