logo Logowanie
 
Słówko: XML

have (have, had, had)

Wymowa: HH AE V

Tłumaczenia

jeść, mieć, pić

Zobacz również: hath


Grupy znaczeniowe

Rzeczownik have ma następujące znaczenia:

 1. rich person, wealthy person, have - ( a person who possesses great material wealth )
Czasownik have ma następujące znaczenia:
 1. give birth, deliver, bear, birth, have - ( give birth (to a newborn) )
 2. have - ( suffer from )
 3. suffer, sustain, get, have - ( undergo (as of injuries and illnesses) )
 4. get, let, have - ( cause to move )
 5. experience, have - ( undergo )
 6. induce, stimulate, cause, get, make, have - ( cause to do )
 7. consume, ingest, take in, take, have - ( serve oneself to, or consume regularly )
 8. take, have - ( have sex with )
 9. hold, throw, make, give, have - ( organize or be responsible for )
 10. experience, receive, get, undergo, have - ( of mental or physical states or experiences )
 11. have got, hold, have - ( have or possess, either in a concrete or an abstract sense )
 12. own, possess, have - ( have ownership or possession of )
 13. have - ( have left )
 14. receive, have - ( get something )
 15. accept, take, have - ( receive willingly something given or offered )
 16. get, make, have - ( achieve a point or goal )
 17. have - ( have a personal or business relationship with someone )
 18. feature, have - ( have as a feature )
 19. have - ( be confronted with )


Przykłady

"I believe I may have offended you with my rude language and actions. Wierzę, że mogłam obrazić Cię moimi nieprzejmymi słowami i czynami.
"I'll have finished it by tomorrow." "And pigs might fly!".
"That frog could have been worth millions to you, and you let him go for a mere $500,000!" "Ta żaba mogła przynieść Ci miliony, a Ty oddałeś ją za ledwie 500 000 dolarów!"
“I have no time for that.” “Likewise.”„Nie mam na to czasu.”„Ja też nie.”
'He could have told us' - 'Quite so'."Mógł nam powiedzieć" - "Właśnie"
'He could have told us' - 'Quite'."Mógł nam powiedzieć" - "Właśnie"
'He had no money at all after the war but soon got a fob?' - 'Yes, some people have a knack of landing on their feet, don't they?'Po wojnie w ogóle nie miał peniedzy, ale znalazł prace?' 'Tak, niektórzy mają dryg do spadania na cztery łapy, prawda?'
'I'll have to get up early to catch the train tomorrow.' - 'My heart bleeds for you. I have to do that every morning.'"Będę musial jutro bardzo wcześnie wstać, żeby złapać pociąg." "Moje wyrazy współczucia. Ja muszę robić to każdego ranka."
'Nice to have met you.' - 'Same here.'"Cieszę się, że cię poznałem." - "Nawzajem."
'Tis better to have loved and lost than never to have loved at all.Lepiej jest kochać i utracić miłość, niż nigdy miłości nie zaznać.
A few errors have slipped in.Wkradło się kilka błędów.
A few errors have slipped through.Zostało kilka błędów.
A few students have queried their marks..
A good DA would have put her away for 10 years.Dobry prokurator okręgowy przymknął by ją na 10 lat.
A lot of new hotels have sprung up along the coast recently.Wiele nowych hoteli wyrasło niedawno jak grzyby po deszczu wzdłuż wybrzeża.
A lot of them have merged into brief, fuzzy memories.Wiele z nich zlało się w krótkotrwałe, mętne wspomnienia.
A man who had claimed to have loved her killed her..
A mobile is a must-have item for teenagers.Każdy nastolatek koniecznie musi mieć komórkę.
A new Polish political party has ruffled conservative feathers in the Catholic country with a campaign to have the cross ousted from public buildings.W katolickiej Polsce, pewna nowa partia zaczyna działać na nerwy konserwatystom. Rozpoczęła właśnie kampanię polegającą na usuwaniu katolickich krzyży z miejsc publicznych.
A number of forged works of art have been sold as genuine.Pewna liczba fałszywych dzieł sztuki została sprzedan jako oryginały.

Zdjęcia


Grupy

To słówko należy do następujących grup:
beginner 3
Moje czasowniki
b2 czsowniki nieregularne
past simple kl.5 :-)


Zmiany w tłumaczeniu

To słówko ma zgłoszony błąd w tłumaczeniu.


Uwaga

Aby można było edytować słówka należy się najpierw zalogować